Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi

Öll sveitarfélög á Norðurlandi, eru að vinna að sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs í samræmi við 6. gr. laga um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum.

Tillaga að svæðisáætlun, ásamt umhverfismatsskýrslu í samræmi við III. kafla laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana, nr. 111/2012, liggur nú fyrir og gefst almenningi sex vikna frestur til að kynna sér tillöguna og umhverfismatsskýrsluna og koma athugasemdum sínum á framfæri áður en áætlunin er afgreidd af viðkomandi sveitarstjórnum.

Hægt er að kynna sér tillöguna á vefsíðum Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi, þ.e. á www.ssnv.is og www.ssne.is, svo og á vefsíðu Umhverfisráðgjafar Íslands ehf. (www.environice.is). Skriflegar ábendingar og athugasemdir skulu berast í síðasta lagi 31. mars 2023 á netfangið stefan@environice.is eða í pósti á heimilisfangið:

Umhverfisráðgjöf Íslands ehf.

v/ Svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi

Hvanneyrargötu 3

311 Hvanneyri