Auglýst eftir forstöðumanni fræðaseturs

Stjórn Stofnunar fræðasetra Háskóla Íslands hefur auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns Rannsókna- og fræðaseturs Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra.

Rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra er á Skagaströnd og er vettvangur fyrir samstarf  Háskóla Íslands við sveitarfélög á Norðurlandi vestra, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga.

Meginhlutverk setursins er að efla starfsemi Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra með rannsóknum í íslenskri sagnfræði þar sem notast er við aðferðir munnlegrar sögu. Verkefni forstöðumanns eru annars vegar að standa að söfnun, varðveislu og rannsóknum á munnlegum heimildum, einkum þeim sem tengjast sögu Norðurlands vestra. Hins vegar er honum ætlað að stuðla að háskólastarfsemi á Norðurlandi vestra s.s. með kennslu og innlendum og alþjóðlegum námskeiðum og ráðstefnum.

Jafnframt því að stunda eigin rannsóknir skal forstöðumaður hafa umsjón með starfsemi setursins, fjármálum og daglegum rekstri. Forstöðumaður þarf að geta tekið að sér að leiðbeina háskólanemum í framhaldsnámi og aðra kennslu á háskólastigi 

Umsækjendur skulu hafa lokið meistara- eða doktorsprófi í sagnfræði eða skyldum fræðigreinum og hafa þekkingu á rannsóknarsviðum setursins.  Umsækjendur þurfa að hafa frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, gott vald á ensku og íslensku og lipurð í mannlegum samskiptum Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af alþjóðasamstarfi..

Forstöðumaður er starfsmaður Háskóla Íslands en mun hafa starfsaðstöðu á Skagaströnd og gegna starfi sínu þaðan. Um fullt starf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2009.  Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir og umsóknargögn skal senda til Starfsmannasviðs Háskóla Íslands, Aðalbyggingu við Suðurgötu, 101 Reykjavík, eða á netfangið starfsumsoknir@hi.is. Umsóknum skulu fylgja:

  • Upplýsingar um menntun og starfsreynslu.
  • Skýrsla um vísindastörf umsækjanda, rannsóknir og ritsmíðar (ritaskrá).
  • Greinargerð um þær áherslur sem umsækjandi hyggst leggja í starfi forstöðumanns verði hann ráðinn.
  • Umsagnir eða meðmæli.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum greint frá ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Rögnvaldur Ólafsson, forstöðumaður Stofnunar Fræðasetra Háskóla Íslands í síma 525 4929, rol@hi.is.

Við ráðningar í störf hjá Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.