Auglýst eftir umsóknum í menningarstyrki

Menningarráð Norðurlands vestra auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki á sviði menningarmála vegna ársins 2008 (fyrri úthlutun).

 

 

Menningarráð Norðurlands vestra hefur ákveðið að hafa tvær úthlutanir á árinu 2008, með umsóknarfrestum til og með 15. mars og 15. september.

 

Umsækjendum er bent á að kynna sér nánar úthlutunarreglur 2008, menningarsamninginn og stefnumótun í menningarmálum á www.ssnv.is undir liðnum Menningarráð.

 

Umsækjendur geta verið einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög á Norðurlandi vestra. Skilyrði er að viðkomandi sýni fram á mótframlag.

 

Menningarráð Norðurlands vestra hefur ákveðið að árið 2008 hafi þau verkefni forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna atriða:

·         Nýsköpun á sviði lista, menningarstarfs og menningartengdrar ferðaþjónustu.

·         Efling atvinnustarfsemi, þekkingar og fræðslu á sviði menningar og lista.

·         Þátttaka eldri borgara í listsköpun og menningarviðburðum.

·         Skapandi starf fyrir börn og unglinga.

·         Aukin þátttaka ungra listamanna frá Norðurlandi vestra í menningarstarfi.

·         Samstarf milli tveggja eða fleiri aðila, byggðarlaga eða listgreina og uppsetning viðburða á fleiri en einum stað.

 

Umsóknir skulu vera á eyðublöðum Menningarráðs Norðurlands vestra sem hægt er að nálgast á heimasíðunni www.ssnv.is undir liðnum Menningarráð. Með umsókninni skal fylgja greinargóð lýsing á verkefninu með verkáætlun og tímasetningum, ítarleg fjárhagsáætlun (kostnaðar- og tekjuáætlun) og upplýsingar um aðstandendur.

 

Umsóknir skulu sendar Menningarfulltrúa Norðurlands vestra, Bjarmanesi, 545  Skagaströnd, eigi síðar en 15. mars 2008. Þær má senda rafrænt á netfangið menning@ssnv.is. Séu þær sendar í pósti skulu þær póststimplaðar eigi síðar en síðasta umsóknardag.

 

Nánari upplýsingar veitir Ingibergur Guðmundsson menningarfulltrúi Norðurlands vestra, símar 452 2901 / 892 3080, netfang menning@ssnv.is.

 

Menningarráð Norðurlands vestra.