Ferðamannaparadísin Skagaströnd

 Nýlega keypti Sveitarfélagið Skagaströnd þjónustu af fyrirtæki, Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf. Það sem sveitarfélagið keypti í raun var skýrsla (sem finna má á vef sveitarfélagsins) þar sem reynt var að leggja mat á fjölda ferðamanna á Skagaströnd á undanförnum árum. Niðurstöður skýrslunnar gefa til kynna að umtalsverður fjöldi ferðamanna heimsæki okkur á hverju ári og jafnframt að aukning á milli áranna 2004 – 2013 séu 57%.

Ekki ætla ég að reyna að leggja mat á áræðanleika þessara niðurstaðna en ætla hins vegar að leyfa mér að telja upp atriði sem gætu fyllilega verið meðal ástæðna þess að gestir vilja heimsækja Skagaströnd.

Við eigum snyrtilegan, lítinn og lifandi bæ sem er svo sannarlega áhugaverður.  Hér hefur fólk getað keypt mat í Kántýbæ og hjá Olís. Við eigum flottasta kaffihús á landinu, getum státað af Árnesi og hinu dulúðlega Spákonuhofi. Hér fær fólk persónulega og öðruvísi þjónustu í sundlauginni og getur kíkt inn í Djásn og Dúllerí og keypt handverk. Hér er opin matvöruverslun sjö daga vikunnar.  Hér getur fólk búist við að rekast á erlenda listamenn að störfum hvar og hvenær sem er. Fólk getur dáðst að „stóru“ andlitsmyndunum sem málaðar voru hér síðasta sumar. Göngufólk hefur aðgengi að tveimur vönduðum bæklingum sem lýsa gönguleiðum á Spákonufell og Spákonufellshöfða. Hér er einnig að finna eitt best varðveitta leyndarmál golfaranna, Háagerðisvöll. Síðast en ekki síst erum við sjálf upp til hópa stórskemmtilegt fólk sem mjög áhugavert er að kynnast.

Hvað er það hins vegar sem vantar inn í þessa upptalningu? Væntanlega þurfið þið ekki að hugsa lengi til þess að finna svarið við spurningu minni.  Að sjálfsögðu er það gistirými fyrir gestina. Þeir sem ekki vilja nota okkar frábæra taldsvæði eða gista í heimahúsum hafa mjög takmarkaða möguleika til að halla hér höfði.  

Síðastliðið ár hefur sveitarstjórn Skagastrandar verið að kynna sér hvernig uppbygging ferðaþjónustu hefur átt sér stað á öðrum landssvæðum. Segja má að vinnan hafi fyrir alvöru hafist eftir að niðurstöður íbúaþings sem haldið var í mars 2013 lágu fyrir enda skilaboðin nokkuð skýr:

Framtíðarsýnin sem lesa má úr niðurstöðum íbúaþingsins einkennist öðru fremur af áberandi væntingum til þess að mikil uppbygging verði í ferðaþjónustu auk þess sem meira verði úr nýtingu sjávarauðlindarinnar á staðnum. Hins vegar kom í ljós að ferðaþjónusta er varla nefnd í umræðum um það sem gerir Skagaströnd aðlaðandi í dag, þannig að álykta má sem svo að sú atvinnugrein sé á byrjunarreit og mikið átak þurfi til að uppfylla væntingar íbúanna á því sviði.“

Er ekki komið að því að við Skagstrendingar viðurkennum ferðaþjónustu sem alvöru atvinnugrein? Ætlum við ekki að taka þátt í þeim uppgangi sem á sér stað í ferðaþjónustu? Hefði byggst upp hér útgerð ef aldrei hefði verið byggð höfn? Hefðu bátar komið hér til löndunar ef ekki hefði verið stofnaður fiskmarkaður?

Fordæmi eru fyrir að vel takist til þegar rétt er á spilum haldið. Í því sambandi má nefna Patreksfjörð. Þar byggðu heimamenn upp hótel í samstarfi við Fosshótel. Það sem gerðist í framhaldinu var að einstaklingar fóru að bjóða upp á margvíslega afþreyingu s.s. siglingar, veiði- , jeppa- ,sleða- og fjórhjólaferðir.   Nýstofnaður Atvinnuþróunarsjóður Skagastrandar ætti að geta stutt við sambærilega þróun á meðal íbúa hér líka.

Á síðasta fundi fráfarandi sveitarstjórnar var samþykkt að stofna félag sem myndi beita sér fyrir byggingu hótels á Skagaströnd. Félaginu er í fyrstu ætlað huga að hönnun slíkar byggingar, leita áhugasamra samstarfsaðila og kanna fjármögnunarmöguleika verkefnisins.  

Skagastrandarlistinn óskar eftir umboði frá ykkur kjósendum til þess að vinna áfram að þessu framfaramáli.

 

Halldór Gunnar Ólafsson