Framkvæmdastjóri Textílseturs Íslands ses

Framkvæmdastjóri

Textílseturs Íslands ses.

á Blönduósi

Textílsetur Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Gert er ráð fyrir að viðkomandi verði með aðsetur á Blönduósi.

Helstu verkefni og skyldur:

• Annast daglegan rekstur

• Mótun stefnu og starfstilhögunar

• Mótun og framkvæmd markmiða

í samvinnu við stjórn og fagaðila

• Fjáröflun

• Gerð fjárhagsáætlunar

• Umsjón með ráðstefnum, námskeiðum ofl.

• Önnur þau verkefni sem stjórn felur framkvæmdastjóra

Kröfur um menntun og reynslu:

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð tölvukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og metnaður í starfi

Skriflegar umsóknir, sem tilgreina m.a. menntun

og fyrri störf, skulu sendar á skrifstofu Blönduósbæjar, Hnjúkabyggð 33, 540 Blönduósi, og merktar

„Framkvæmdastjóri Textílseturs Íslands“.

Umsóknir skulu jafnframt sendar rafrænt á

arnar@blonduos.is

Umsóknarfrestur er til 4. júlí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Þór Sævarsson,

Netfang: arnar@blonduos.is