Gatnagerðagjald fellt niður á ákveðnum lóðum.

Á fundi sveitarstjórnar Skagastrandar 26. janúar 2017 var svohljóðandi samþykkt gerð:

 

Sveitarstjórn Skagastrandar samþykkir að auglýsa sérstaklega byggingarlóðir við þegar tilbúnar götur þannig að veittur verði afsláttur allra gatnagerðagjalda vegna bygginga á lóðunum.

 

Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að eftirfarandi ákvæði gildi um úthlutun allt að fjögurra íbúðarhúsalóða sem afslátturinn muni ná til:

·        Lóðirnar sem um ræðir eru skilgreindar á meðfylgjandi lista.

·        Umsóknir um lóðirnar skulu berast eigi síðar en 1. maí 2018 en umsóknir sem berast á umsóknarfresti verða afgreiddar af hafnar – og skipulagsnefnd eftir því sem efni standa til og gildir röð umsókna um nýtingu fyrrgreinds afsláttar.

·        Við úthlutun lóðanna skulu gilda ákvæði um að byggingarframkvæmdir skuli vera hafnar innan árs frá úthlutun og að byggingar skuli hafa hlotið fokheldisvottorð innan tveggja ára, að öðrum kosti fellur niður ákvæði um afslátt gatnagerðagjalda.

 

Lóðir sem falla undir framangreint ákvæði um afslátt eru:

·        Bogabraut – ein lóð norðan götu nr: 25.

·        Suðurvegur – þrjár lóðir austan götu nr: 5,7 og 11

·        Sunnuvegur – tvær lóðir vestan götu nr: 10 og 12

·        Ránarbraut – ein lóð norðan götu nr: 3 og fimm lóðir sunnan götu nr: 2, 4, 6, 8 og 10.

·        Oddagata – ein lóð austan götu nr: 3.

·        Hólanesvegur – ein lóð vestan götu nr: 6.

·        Skagavegur – tvær lóðir austan götu, nr: 4 og parhúsalóð nr: 6-8.

·        Bankastræti – ein lóð sunnan götu nr. 5.

Samtals eru í boði 17 lausar lóðir við þegar tilbúnar götur.

 

Sveitarstjóri