Göngur og réttir

 

Gangnaseðill í Spákonufellsborg.

Fyrri haustgöngur fara fram föstudaginn 9. september 2016.  Seinni haustgöngur fara fram föstudaginn 16.september 2016.  Eftirleitir verða 23.september 2016.

Gangnaforingi er Jón Heiðar Jónsson

Réttarstjóri í báðum réttum er Hrönn Árnadóttir

 

Farið fram Hrafndal og fram í Ármót, vestur Brandaskarð með hreppagirðingu að norðan.  Spákonufellsborg að sunnanverðu að Hrafná að Fellsrétt.  Undanskilin er skógræktargirðing.

Í borgina leggi eftirtaldir til menn:

Fyrri göngur              Seinni göngur            

Jón Heiðar Jónsson                            2                                 1                                

Hallgrímur Hjaltason                         2                                 2

Magnús Guðmannsson                      1                                 1

Guðjón Ingimarsson                          1                                

Jóhann Ásgeirsson                             1                                 1                                

Vignir Sveinsson                                1                                 1                                

Rúnar og Hrönn                                 1                                 1

Árni Halldór                                      1                                 1

Í eftirleit fara fjórir menn. Þær annast Jón Heiðar Jónsson. 

 

Með vísan til 20. greinar fjallskilareglugerðar „Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega fjórum dögum áður en fjallskilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim“

 

Að öðru leyti en hér greinir fer um skyldur og réttindi manna eftir fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu.

 

Fjallskilanefnd Skagabyggðar,  Skagabúð 30.ágúst 2016

 

 

FJALLSKILABOÐ

Skagamanna

 

Fjallskilanefnd Skagabyggðar hefur ákveðið að hinar venjulegu haustgöngur árið 2016 skuli fara fram laugardaginn 10. sept. en þær síðari laugardaginn 17. sept. sé gott leitarveður en annars næsta leitarfæran dag þar á eftir.

Í fyrri göngum skal smala sauðfé úr afrétt og heimahögum eftir venju, en í síðari göngum bæði sauðfé og hrossum. Skal fénaður allur rekinn til Fossárréttar og dreginn þar sundur undir stjórn réttarstjóra sem verði í báðum réttum Vignir Sveinsson.

 

Útheiðargöngur

Norðan frá og þar fram sem sýslumörk ráða fram um Höfðavötn. Að vestan með sjó fram að Fossá að undanskildum afgirtum svæðum eftir venju.

            Í fyrri og síðari göngur leggi þessir til menn:

                        Félagsbúið Víkum                              1 mann

                        Sigurlaug Tjörn                                  1 mann

                        Vignir Höfnum                                  4 menn

                        Baldvin Tjörn                                     2 menn

                        Árni Króksseli                                    1 mann

Félagsbúið Víkum leggi til ökutæki að Skjaldbreið til að flytja latrækar kindur til réttar.      Gangnaforingi í báðum göngum verði Vignir Sveinsson.

 

Miðheiðargöngur

Auk hefðbundinna gangna í Miðheiðinni smali gangnamenn þar, land Skagstrendinga frá Greiðir á Refshala austur um Þverfell á sýslumörk og út um Hraunvatn.

Í fyrri og síðari göngur leggi þessir til menn:

                        Steinar Steinnýjarstöðum                   3 menn

                        Rafn Örlygsstöðum                           3 menn

                       

                   Gangnaforingi í báðum göngum verði Steinar Kristjánsson.

Fjallagöngur

Úr Brandaskarði  vestan fjalla meðfram girðingum eftir venju norður um Moldás. Austan fjalla verði smalað úr Brandaskarði eftir venju norður um Moldás.

Einnig smali fjallamenn land Skagstrendinga fyrir neðan Stallabrúnir niður í dalbotn.

            Í fyrri göngur leggi þessir til menn:

                        Jens Brandaskarði                              1 mann

                        Steingrímur og Elín Kurfi                  1 mann

                        Jónatan Bakka                                               1 mann

                        Hallgrímur Skeggjastöðum                3 menn

                        Guðjón Hofi                                      4 menn

                        Ingimar Gísli Hofi                              1 mann

Í síðari göngum smali sömu menn.

                 Gangnaforingi í báðum göngum verði Guðjón Ingimarsson.

                                                          Ásagöngur

Frá Hofsá að sunnan ofan girðinga út Brekku og Króksbjarg að Fossá en að framan samsíða fjallamönnum til Fossárréttar.

            Í fyrri og síðari göngur leggi þessir til menn:

                        Ingimar Gísli                                      1 mann

                        Steingrímur og Elín Kurfi                  2 menn

                        Hallgrímur Skeggjastöðum                2 menn

            Gangnaforingi í báðum göngum verði Steingrímur Benediktsson Kurfi.

Selnesrétt

Í fyrri og seinni Selnesrétt hirði fyrir Skagabyggð Steinn Rögnvaldsson Hrauni.

Fellsrétt

Í fyrri og seinni Fellsrétt hirði fyrir Skagabyggð Guðjón Ingimarsson Hofi.

  Kjalarlandsrétt

Í fyrri og seinni Kjalarlandsrétt hirði fyrir fjallskiladeild Skagamanna Magnús á Vindhæli.

Skrapatungurétt

Í fyrri og síðari Skrapatungurétt hirði fyrir fjallskiladeild Skagamanna, Magnús á Vindhæli og komi hann sauðfé og hrossum til réttra viðtakenda.

Eftirleit

Laugardaginn 24. sept. fari fram eftirleit. Í útheiðinni skal þá smala frá Selvatni að norðan um Selfell, austur um sýslumörk fram að Höfðavötnum. Að vestan um Svínafell og Stóru-Skjaldbreið.

            Þessir leggi til menn:

                        Baldvin Tjörn                                   1 mann

                        Árni Króksseli                                               1 mann

                        Vignir Höfnum                                  3 menn

                                            Leitarstjóri verði Vignir Sveinsson.

Smalað verður sama landsvæði og í fyrri göngum.

            Í Miðheiðina leggi þessir til menn:

                        Rafn Örlygsstöðum                           2 menn

                        Steinar Steinnýjarstöðum                   2 menn

                                                 Steinar verði leitarstjóri.

 

Þennan sama dag smali fjöllin úr Brandaskarði norður fyrir Öxl þessir menn:

                        Steingrímur og Elín Kurfi                  1 mann

                        Guðjón Hofi                                      2 menn

                        Hallgrímur Skeggjastöðum                2 menn

                        Ingimar Gísli                                      1 mann

                                              Hallgrímur verði leitarstjóri.

 

 

Guðjón á Hofi leggi til ökutæki að Langavatni í báðum göngum til að flytja latrækar kindur til réttar.

Fjárskil fara fram á Tjörn mánudaginn 3.október 

 

Baldvin á Tjörn hirði fyrir Skagabyggð á fjárskilum Skeflunga.

 

Innansveitarfé sem finnst í eftirleit og við smölun heimalanda gangi til réttra umráðamanna en utansveitarfé verði komið til Baldvins á Tjörn ef það er af Skaganum austanverðum en annars til Guðjóns á Hofi.

Ætlast er til að umráðamenn landa hreinsi lönd sín af ókunnugum fénaði fyrir seinni réttir og fjárskil og komi þeim fénaði til  Fossárréttar eða þá til Baldvins eða Guðjóns eftir því sem við á.

Komi ókunnugur fénaður fyrir á öðrum tímum eiga umráðamenn landa að ráðstafa þeim fénaði í samráði við eigendur fjárins.

Ekki er gert ráð fyrir að fénaður verði látinn í réttarhólfið eftir réttir.

           

Marklýsingu í Fossárrétt og á fjárskilum annist Hallgrímur Hjaltason og Guðjón Ingimarsson.

 

Gangnaforingjar eru minntir á að gæta þess vandlega að sjúkar kindur séu einangraðar svo fljótt sem við verður komið. Skal fjallskilastjóri sjá um að þær verði skoðaðar af dýralækni sé talin þörf á því.

 

Gangnaforingjar hafi samráð um tímasetningar milli gangnaflokka svo fénaður renni ekki inn á smalað land.  Einnig eru gangnaforingar hvattir til að hafa samráð um talstöðvarrásir á milli svæða.

 

Með vísan til  20 greinar fjallskilareglugerðar „Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega fjórum dögum áður en fjallskilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim“.

           

Með vísan til 10 greinar fjallskilareglugerðar heimilar fjallskilastjórn  smölun ógirtra heimalanda fyrir sitt leiti allt að 10 dögum fyrir göngur  svo menn geti nýtt sér slátrun vegna hærra afurðaverðs, og til að létta á smalamennsku.  Úrtíningur sem úr slíkum smölunum kemur, sem ekki  er sóttur af eigendum, skal settur í nátthaga við réttir sveitarfélagsins, ellegar aftur á afrétt.

 

Að öðru leyti en hér greinir fer um skyldur og réttindi manna eftir  fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009.

 

Fjallskilastjóri er Baldvin Sveinsson.

 

Kind er ein eining en hross er 5 einingar

Gjald á einingu er 265 kr. Gangnadagsverk er 8.500 kr.

 

 

Fjallskilanefnd  Skagabyggðar          Skagabúð 30.ágúst 2016

 

 

 

 Gangnaseðill

Vindhælinga

 

Fjallskilanefnd Skagabyggðar hefur ákveðið að hinar venjulegu haustgöngur skuli fara fram  haustið 2016 eftir því sem greinir í gangnaseðli þessum.

Fyrri göngur fari fram laugardaginn 10. sept.  Síðari göngur fari fram laugardaginn 17. sept. að undanskildu Hvammshlíðarlandi, Lækjum, Mjóadal og Urðum sem verði smalað föstudaginn 16. sept. Laugardaginn 24. september fari fram eftirleit. Verði slæmt leitarveður þessa daga verði smalað næsta leitarfæran dag þar á eftir.

Í fyrri göngum skal smalað sauðfé úr afrétti og heimalöndum eftir venju en í síðari göngum bæði sauðfé og hrossum.

 Fyrri Skrapatungurétt verður sunnudaginn 11. sept. en síðari rétt verður sunnudaginn 18. september. 

Fyrri Kjalarlandsrétt verður laugardaginn 10. sept. og síðari laugardaginn 17. sept.         

 

 

Núps-,  Mánaskálar-,  Balaskarðs-, og  Skrapatungulönd, Mjóidalur og Urðir verði smalað af eftirtöldum mönnum og fénaði komið til Skrapatunguréttar:

 

Fyrri göngur   Seinni göngur  Eftirleit

Magnús Syðra-Hóli                                                       5                      5                    2

Ólafur Höskuldsstöðum                                                3                      2

Kolbrún Mánaskál                                                         1                       1                     1                                            Gangnastjóri verður Magnús Björnsson.

 

 

Hvammshlíðarland og Læki smali eftirtaldir menn og komi fénaði til Skrapatunguréttar:

Fyrri göngur   Seinni göngur  Eftirleit

Bragi Þverá                                                                   1                      1                   1

Stefán Njálsstöðum                                                       3                      3                   2

Skarphéðinn Neðstabæ                                                 2                      2

Soffía Líndal Eggertsdóttir                                           1                      1

Caroline Kerstin Mende                                                1                      1                                                    

                         Gangnastjóri verður Stefán Berndssen.

 

Eftirtaldir menn smali:

Fé frá  Pokafelli um Vaglabungur og svæðið milli Norðurár og Hallár og reki fénað að Kjalarlandsrétt.

Fé úr Norðurárdal smalist í hólf við Neðstabæ. Síðan verður fé úr Dynfjalli og Núpum  rekið niður á veg hjá Ytra­ Hóli og út veg til Kjalarlandsréttar.

 

                                                                             Fyrri göngur   Seinni göngur  Eftirleit

Daníel Syðri-Ey                                                            5                     5                    3

Stefán Ytri-Ey                                                                                                           1

Jóhann og Erla Kambakoti                                           4                      3                   2

Björn Ytra-Hóli 1                                                          2                      2                   1

Björg Ytra-Hóli 3                                                         1                      1                              Gangnastjóri verður Daníel Magnússon.

 

Björn Ytra-Hóli  hefur umsjón með rekstri eftir vegi frá Ytra Hóli til Kjalarlandsréttar.  Björn á Ytra Hóli sjái um að koma fé  úr  hólfi við Neðstabæ saman við rekstur frá Þverá.

 

Eftirtaldir menn smali frá Sandfelli norður um sýslumörk, að Þverfelli og svæðið milli Hrafnár og Hallár.

 

Fyrri göngur   Seinni göngur  Eftirleit

Magnús Vindhæli                                                         6                      6                   4

Þröstur Kjalarlandi                                                        2                      2                   1

Jakob Árbakka                                                              2                      1

Stefán Ytri-Ey                                                               1                      1

Frá Skagaströnd                                                           4                      4                   2

                                

Gangnamenn frá Skagaströnd smali frá Greiðir austur á sýslumörk, suður Urðir og Tungufell, austan Hrafnár niður Hrafndal að sunnan, að Kjalarlandsrétt.

 

Magnús Guðmannson leggi til ökutæki á Hallárdal.

Gangnastjóri verður Magnús Guðmannsson.

 

Réttarstjóri í fyrri og seinni Kjalarlandsrétt verður Magnús Guðmannsson Vindhæli.

 

Selnesrétt

Í fyrri og seinni Selnesrétt hirði fyrir Skagabyggð Steinn Rögnvaldsson Hrauni.

 

 

                                             Fellsrétt

Í Fellsrétt hirði fyrir Skagabyggð Guðjón Ingimarsson Hofi.

 

Fossárrétt

Í fyrri og seinni Fossárrétt hirði fyrir fjallskiladeild Vindhælinga Hallgrímur á Skeggjastöðum.

 

Marklýsingarmenn

                                                                       Fyrri rétt                     Síðari rétt

Björn Ytra-Hóli                                                    1                                    1

Daníel Syðri-Ey                                                                                           1 

Magnús Björnsson                                                1                                 

-------------------------------------

 Innansveitarfé sem finnst í eftirleit og við smölun heimalanda gangi til réttra umráðamanna. Fénaður sem ekki er úr fjallskiladeild Vindhælinga gangi til Skrapatunguréttar og honum verður síðan komið til réttra umráðamanna eftir fyrirmælum fjallskilastjóra.

Ætlast er til að umráðamenn landa hreinsi lönd sín af ókunnugum fénaði fyrir seinni réttir og fjárskil og komi þeim fénaði til eigenda eða réttar. Komi ókunnugur fénaður fyrir á öðrum tímum eiga umráðamenn landa að ráðstafa þeim fénaði í samráði við eigendur fjárins.

 

 Fjárskil Vindhælinga fara fram mánudaginn 3.október í Skrapatungurétt kl. 13.00

 

Á fjárskil Enghlíðinga  mæti Magnús Guðmannsson fyrir Skagabyggð.

 

Gangnaforingjar eru minntir á að gæta þess vandlega að sjúkar kindur séu einangraðar svo fljótt sem við verður komið. Skal fjallskilastjóri sjá um að þær verði skoðaðar af dýralækni sé talin þörf á því.

 

Gangnaforingjar hafi samráð um tímasetningar milli gangnaflokka svo fénaður renni ekki inn á smalað land.

 

Með vísan til 20. greinar fjallskilareglugerðar „Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega fjórum dögum áður en fjallskilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim“.

 

Með vísan til 10 greinar fjallskilareglugerðar heimilar fjallskilastjórn smölun ógirtra heimalanda fyrir sitt leiti allt að 10 dögum fyrir göngur  svo menn geti nýtt sér slátrun vegna hærra afurðaverðs, og til að létta á smalamennsku.  Úrtíningur sem úr slíkum smölunum kemur,sem ekki er sóttur af eigendum, skal settur í nátthaga við réttir sveitarfélagsins, ellegar aftur á afrétt.

           

Að öðru leyti en hér greinir fer um skyldur og réttindi manna eftir fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009.

 

Fjallskilastjóri er Magnús Guðmannsson.

 

Kind er ein eining en hross er 5 einingar.

Gjald á einingu er 265 kr.

Gangnadagsverk er 8.500 kr.

 

Fjallskilanefnd Skagabyggðar          Skagabúð 30. ágúst 2016.