Kynning á starfi réttindagæslumanns fyrir fatlaða

Í maí 2011 tók til starfa nýr réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Norðurlandi. Starfið er á vegum Velferðarráðuneytisins og nýtur réttindagæslumaður lögfræðilegrar aðstoðar þaðan. Svæðið sem nýtur þjónustu réttindagæslumanns er frá Hrútafirði til vesturs og að Bakkafirði til austurs. Á sama tíma og starfshlutfall réttingæslumanns var aukið í 75%, þá voru skyldur réttindagæslumanns einnig auknar frá því sem áður var skilgreint í lögum. Það starf sem réttindagæslumaður hefur með höndum samkvæmt reglugerðum í dag er:

 

·         Fylgist með högum fatlaðs fólks og aðstoðar það við hvers konar réttindagæslu.

 

·         Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanns með hvaðeina sem varðar réttindi þess.

 

·         Réttindagæslumaður veitir, þeim sem leita til hans, stuðning og aðstoðar hann við að leita réttar síns.

 

·         Réttindagæslumaður getur tekið upp mál að eigin frumkvæði.

 

·         Hver sá sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs fólks getur tilkynnt það réttindagæslumanni.

 

·         Réttindagæslumaður stendur fyrir fræðslu fyrir fatlað fólk og þá sem starfa með því.

Sjá nánar um hlutverk réttindagæslumanns fatlaðs fólks í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk; http://www.althingi.is/altext/139/s/1806.html

 

Áætlað er að trúnaðarmaður komi reglulega einu sinni í mánuði á Blönduós og verði með viðtöl við þá sem vilja. Næsta heimsókn á Blönduós er 9 september. En réttindagæslumaður mun vera á Blönduósi annan föstudag í mánuði fram til áramóta.

 

Guðrún Pálmadóttir er skipuð réttindagæslumaður á Norðurlandi til 1 árs. Hún hefur unnið sem þroskaþjálfi og ráðgjafi frá útskrift 1988 úr Þroskaþjálfaskólanum. Hún var uppeldislegur og meðferðalegur ráðgjafi í sínu starfi fyrir Félagsþjónustu Húnvetninga á árunum 1988- 2005. Árið 2004 lauk hún námi í EHÍ í verkefnastjórnun og vann frá 2005 - 2007 við að skipuleggja heimaþjónustu hjá Akureyrarbæ. Hún hefur verið að vinna við stuðning innan félagsmálakerfisins og fleiri verkefni eftir að hafa lokið BA í sálfræði vorið 2010.

 

Guðrún Pálmadóttir

gudrun.palmadottir@rett.vel.is

858 1959

Aðsetur á Akureyri: Skrifstofa hjá Vinnueftirlitinu,

Skipagötu 14, 4. Hæð