Lýðræði og mannréttindi

  Ný aðalnámskrá grunnskóla nýjar áherslur

Í starfi skólanna í vetur hefur miklum tíma verið varið til að skoða hvað verið er að gera og hvað gera þarf frekar til að vinna í anda nýrrar aðalnámskrár og efla áherslur grunnþáttanna sex í skólastarfinu. Grunnþættirnir sex eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.

Ný aðalnámskrá og grunnþættirnir sex eiga að vera okkur leiðarvísir og fyrirmynd um áherslur, vinnulag og framsetningu í skólastarfinu.

Einn grunnþáttanna, Lýðræði og mannréttindi, var til umfjöllunar á fræðslufundi  27. febrúar s.l.

Margrét Júlía Rafnsdóttir, verkefnastjóri hjá Barnaheillum- Save the Children á Íslandi, Kom til okkar til að fræða okkur um helstu áherslur og verkefni til að efla áherslur lýðræðis og mannréttindi í skólum sýslnanna.

Á námskeiðinu var unnið með eftirfarandi verkþætti:

 • Af hverju að kenna um mannréttindi og lýðræði í grunnskóla? -alþjóðlegir samningar, lög, aðalnámskrá og samfélagslegir þættir.

 • Grunnþættir menntunar, hvernig þeir samþættast og eiga að vera samofnir öllu skólastarfi.

 • Grunnþátturinn mannréttindi og lýðræði.

 • Mannréttindi barna og réttur barna til að taka þátt og hafa áhrif.

 • Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna- mannréttindasamningur sem á við um öll börn.

 • Hvernig geta skólar innleitt grunnþáttinn mannréttindi og lýðræði  í daglegt skólastarf, námsgreinar, með námshópum og í samvinnu við grenndarsamfélagið?

   

  Þátttakendur voru níutíu og þrír og létu mjög vel af fræðsludeginum.

   

  „Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfinema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi  má lagfæra menntastefnu, skipulag, námsgögn og skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skólunum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera hitann og þungann af skólastarfinu.“

  Katrín Jakobsdóttir fyrrum ráðherra mennta-og menningarmála

  Myndir: Þátttakendur og  leiðbeinandi.