Opið fyrir styrkumsóknir í Vaxtasamninginn

Næsti umsóknarfrestur um styrki úr Vaxtarsamningi Norðurlands vestra rennur út 15. október nk. Forgang hafa verkefni á sviði menntunar og rannsókna eða ferðaþjónustu og menningar. 

Eingöngu koma til greina verkefni, sem eru unnin í samstarfi tveggja eða fleiri aðila. Ekki er heimilt að veita styrki til fjárfestinga í fyrirtækjum eða til reksturs fyrirtækja eða opinberra stofnana, auk þess sem stofnkostnaður er ekki styrkhæfur.

Styrkur getur að hámarki numið 60 % af heildarkostnaði við hvert einstakt verkefni.

Nánar um forgangsflokka verkefna:

Menntun og rannsóknir

Einkum koma til greina hagnýt rannsóknarverkefni sem tengjast:
  • bættri nýtingu afurða úr landbúnaði og sjávarútvegi á Norðurlandi vestra, ekki síst með tilliti til sjálfbærni, umhverfisverndar og auðlindalíftækni 
  • uppbyggingu þekkingar og eflingu þekkingarsetra á Norðurlandi vestra 

Ferðaþjónusta og menning

Til greina koma verkefni er stuðla að eflingu ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra, einkum á sviði
  • sagnaarfsins
  • íslenska hestsins
  • náttúru og umhverfis
  • handverks
Vaxtarsamningi Norðurlands vestra er ætlað að stuðla að uppbyggingu klasa á áðurtöldum sviðum. 

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér þau verkefni, sem þegar hafa hlotið styrki á vegum samningsins, með þéttingu samstarfsnets fyrir augum.

Umsóknareyðublöð er að finna á www.vnv.is.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri, í síma 455 7931, netfang hjordis.gisladottir@ssnv.is