Styrkir til atvinnusköpunar á Skagaströnd

Iðnaðarráðuneyti í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands auglýsir eftir umsóknum í styrki til verkefnisins atvinnusköpun í sjávarbyggðum, sem byggja á tekjum af sölu aflaheimilda fiskveiðiárin 2009/2010 og 2010/2011 til að veiða skötusel og til frístundaveiða, sbr. lög um stjórn fiskveiða.

Skagstrendingar eiga eins og aðrir möguleika á að fá styrk til verkefna sem þeir kunna að hafa hug á.

Atvinnusköpun í sjávarbyggðum er tímabundinn verkefnasjóður sem hefur það að markmiði að skapa varanleg störf, efla atvinnusköpun og auka fjölbreytni atvinnulífs í sjávarbyggðum.

Áhersla verkefnisins er á hagnýtingu nýrra hugmynda og leitast verður eftir því að styðja verkefni sem fela í sér nýsköpun, þekkingaryfirfærslu og hugverk. Stuðningur getur m.a. falist í viðskipta- og vöruþróun, markaðssókn og erlendri markaðsfærslu.

Atvinnusköpun í sjávarbyggðum leitar eftir verkefnum sem fela í sér ný atvinnutækifæri og byggja á styrkleikum sjávarbyggða.

Hvatt er sérstaklega til stærri samstarfsverkefna fyrirtækja, háskóla og rannsóknastofnanna þar sem fram koma skýrar hugmyndir um afurðir í formi vöru eða þjónustu sem skila varanlegum verðmætum og atvinnu. Lögð er áhersla á klasasamstarf en það er ekki forsenda fyrir stuðningi úr Atvinnusköpun í sjávarbyggðum.

Í umsókn þarf að koma fram
  • Skýr lýsing á verkefninu
  • Greining á nýnæmi verkefnisins
  • Greinargóðar kostnaðar- og verkáætlanir
  • Lýsing á væntum ávinningi fyrir sjávarbyggðir
  • Styrkir geta numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnisins. 
Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga s.s. í tækjum  og búnaði. 

Rafræn umsóknareyðublöð má finna á http://www.nmi.is/impra/ eða með því að smella hér.

Umsóknarfrestur er til og með 15.apríl 2011

Nánari upplýsingar veitir Arna Lára Jónsdóttir, verkefnastjóri Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands , arnalara@nmi.is

Sigurður Sigurðarson markaðsráðgjafi á Skagaströnd getur veitt frekari upplýsingar og aðstoð við gerð umsóknar.