Næsti fundur sveitarstjórnar

FUNDARBOÐ Fundur verður haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar fimmtudaginn 10. maí 2012 á skrifstofu sveitarfélagsins kl 800. Dagskrá: 1. Fjármál: a. Endurskoðunarbréf b. Ársreikningur sveitarsjóðs og stofnana 2011 (önnur umræða) 2. Framkvæmdir 2012 3. Umhverfismál 4. Hitaveitumál 5. Bréf sveitarstjórnar til Atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 2. maí 2012 6. Fundargerðir: a. Hafnarnefndar, 30.04.2012 b. Stjórnar Byggðasamlags um menningu og atvinnumál í A-Hún 17.04.2012 c. Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, 24.04.2012 d. Aðalfundar Ferðamálafélags A-Hún, 23.04.2012 e. Stjórnar SSNV, 24.04.2012 f. Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga. 27.04.2012 g. Stjórnar Hafnasambands Íslands. 23.04.2012 7. Önnur mál Sveitarstjóri

Hafnarvörður

SKAGASTRANDARHÖFN AUGLÝSIR STARF HAFNARVARÐAR LAUST TIL UMSÓKNAR Starfssvið: Vigtun og skráning í aflaskráningarkerfi Fiskistofu, gerð reikninga fyrir höfnina, almenn hafnarvarsla, viðhaldsvinna, og tilfallandi störf. Hæfniskröfur: Almenn tölvukunnátta, skipstjórnarréttindi æskileg, löggilding sem vigtunarmaður er kostur. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar. Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Sveitarfélagsins Skagastrandar og hægt að sækja þau á vef sveitarfélagsins www.skagastrond.is Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2012. Nánari upplýsingar veitir: Magnús B. Jónsson Sími: 455 2700. Netfang: magnus@skagastrond.is

Sumarstörf hjá Sveitarfélaginu Skagaströnd

Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir eftir flokksstjórum til starfa í Vinnuskóla sveitarfélagsins í sumar. Skilyrði er að umsækjendur séu 20 ára eða eldri og reynsla af sambærilegum störfum kostur. Jafnframt eru auglýst laus til umsókna sumarstörf námsmanna í samstarfi við Vinnumálastofnun. Störfin eru við ýmis verkefni á vegum sveitarfélagsins m.a. við skógrækt, umhverfismál og umsjón með golfvelli. Umsóknareyðublöð má fá á skrifstofu sveitarfélagsins. Umsóknarfrestur um flokkstjórastörf er til 4. maí n.k. en umsóknarfrestur vegna sumarstarfa námsmanna verður auglýstur síðar. Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofunni í síma 455 2700. Sveitarstjóri