Skólaferðalag nemenda í 9. og 10. bekk.

Undanfarin ár hefur það verið venja að nemendur í 9. og 10. bekk hafa farið í skólaferðalag til Danmerkur annað hvort ár. Síðastliðinn vetur barst ósk frá vinabæ okkar í Noregi, sem heitir Hönefoss, um gagnkvæm nemendaskipti. Var það einn bekkur í Hov ungdomsskole sem vill gjarnan koma til Íslands og kynnast landi og þjóð.Var það samþykkt og hafa nokkur samskipti verið milli nemenda síðan. Nú hefur verið ákveðið að norsku nemendurnir verði á Skagaströnd 24.-26. maí en að nemendur 9. og 10. bekkjar Höfðaskóla verði í Noregi 7.-12. júní. Munu þeir dvelja í Hönefoss 7.-9. júní en að öðru leyti hefur dagskráin ekki enn verið fullmótuð.

Fræðslufundur um einelti og vímuvarnir

Þriðjudaginn 18. janúar sl. var haldinn fræðslufundur í Höfðaskóla á vegum foreldrafélags skólans. Fyrirlesari var Jón Páll Hallgrímsson, starfsmaður Regnbogabarna, sem eru landssamtök gegn einelti. Jón Páll skipti fyrirlestri sínum í tvennt. Í fyrri hlutanum ræddi hann eineltismál og aðgerðir gegn þeim en seinni hlutanum varði hann í forvarnir vegna vímuefnaneyslu. Um þrjátíu foreldrar sátu fundinn. Sama dag hitti Jón Páll nemendur 8.-10. bekkjar og ræddi við þau um sömu málefni. Fyrir þá sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemi Regnbogabarna þá er heimasíðan www.regnbogaborn.is .

Cinnabear á ferð og flugi

Um miðjan janúar barst nemanda í 1. bekk pakki frá Danmörku. Í sendingunni var lítill bangsi, að nafni Cinnabear. Hafði hann upphaflega verið sendur frá Michigan í Bandaríkjunum sl. haust og var skólaverkefni ungs nemanda þar. Tilgangurinn með verkefninu var að láta bangsann ferðast sem víðast um heiminn og biðja viðtakendur hans að senda fréttir og myndir í skólann í Michigan þar sem nemandinn er. Með þessu á að auka tengsl og víðsýni milli landa. Bangsinn hafði upphaflega farið til Hollands og þaðan til Danmerkur og kom svo hingað til Skagastrandar. Hér hefur hann m.a. heimsótt leikskólann og svo 1. bekk grunnskólans. Héðan fer bangsinn til Svíþjóðar og svo væntanlega til Frakklands áður en hann heldur heim á leið í byrjun apríl.

Aðgerðir til að bæta nemendum upp kennslutap vegna verkfalls

Eins og öllum er í fersku minni féllu niður rúmlega 30 kennsludagar í haust vegna verkfalls. Á fundi skólanefndar Höfðaskóla, 12. desember sl., var skipuð fjögurra manna nefnd til að koma með tillögur til sveitarstjórnar um úrbætur vegna þessa. Í nefndinni sátu skólastjóri, formaður skólanefndar og fulltrúar foreldraráðs og kennara. Voru þær tillögur sendar hreppsnefnd í árslok. Á fundi hreppsnefndar Höfðahrepps, þann 11. janúar sl., var samþykkt að veita skólastjóra Höfðaskóla heimild til að ráðstafa allt að 500 þús. kr. til að bæta nemendum elstu bekkjanna upp kennslutap vegna verkfallsins í haust. Einnig var lögð áhersla á að nýta alla daga sem best til kennslu. Á grundvelli þessarar samþykktar og og með hliðsjón af tillögum nefndarinnar hafa eftirfarandi ráðstafanir verið gerðar:  Prófdögum í annarlok, í febrúar og maí, og útivistardögum í maílok hefur verið fækkað og verður almenn kennsla í stað þess.  Æfingar fyrir árshátíð verða að hluta til utan hefðbundins kennslutíma, þ.e.a.s. færast aftar á daginn.  Kennsla verður 29. mars í stað starfsdags kennara.  Kenndir verða sex aukadagar í 10. bekk og 3 aukadagar verða í 8. og 9. bekk. Þar verða samræmdu-prófs greinarnar í forgrunni. Þessi kennsla fer fram á laugardögum og öðrum frídögum í apríl og maí Með þessum og öðrum aðgerðum hafa bæst við frá fjórum og upp í fjórtán dagar í kennslu þar sem áherslan er fyrst og fremst lögð á bóklegar greinar. Mestur ávinningurinn er á unglingastiginu. Er þess vænst að þessar aðgerðir vegi að hluta upp á móti því kennslutapi sem varð í haust.

Nýir rekstraraðilar að Gistiheimilinu Dagsbrún

Gistiheimilið Dagsbrún á Skagaströnd hefur verið starfrækt um langt árabil að Túnbraut 1-3. Eigendur hótelsins eru Fisk Seafood en reksturinn hefur verið í höndum Kántrýbæjar undanfarin ár. Í byrjun desember sl. tók hlutafélagið Hörfell ehf. við rekstrinum en það er í eigu hjónanna Guðrúnar Magnúsdóttur og Þrastar Líndal. Hótelið er opið allt árið og er boðið upp á gistingu í eins eða tveggja manna herbergjum með morgunmat. Lögð er áhersla á notarlegt umhverfi og þægindi, einnig er á hótelinu fundarsalur sem hægt er að nota við ýmis tilefni.

Fyrstu Skagstrendingarnir á badmintonmót.

Eldsnemma á sunnudagsmorgni 23. janúar s.l. lögðu fimm ungir menn úr Umf. Fram hér á Skagaströnd af stað á “Gríslingamót ÍA” á Akranesi. Það þurfti að mæta á Akranes kl. 10,00 og keppnin átti að byrja kl. 10,30. Færðin var þokkaleg og því gafst tími til að skoða sparkvöllinn í Borgarnesi í leiðinni. Um leið var nestið borðað og spjallað um mótið framundan. Þessir ungu menn sem sjást hér á myndinni eru í 4 og 5 bekk Höfðaskóla. Þeir eru talið frá vinstri: Stefán Velemir, Unnar Leví Sigurbjörnsson, Elías Gunnar Hafþórsson, Sæþór Bragi Ágústsson og Guðjón Páll Hafsteinsson. Nokkrar ungar stúlkur á sama aldri úr Umf. Fram höfðu sýnt því áhuga að fara en af ýmsum ástæðum áttu þær ekki heimangengt. Þær fá tækifæri til að fara seinna. Mótið fór þannig fram að skipt var í 6 lið sem báru nöfn landa og þannig spiluðu allir 5 leiki. Hér er mynd af sigurliðinu “England” og þar má sjá Stefán. Með þátttöku sinni og framkomu opnuðu ungu mennirnir ýmsar dyr fyrir aðra Skagstrendinga. T.d. eru þeir foreldrar sem eru á ferð í Reykjavík með börn sín velkomnir með þau á æfingar fyrir byrjendur hjá TBR alla virka daga kl. 14-17. Aðeins þarf að segjast vera frá Skagaströnd og spyrja eftir Árna Þór. Börnin geta síðan tekið þátt í æfingunni eða horft á æfinguna. Badmintonæfingar eru á þriðjudögum í íþróttahúsinu. Tómstunda- og íþróttafulltrúi.

GOSPELLNÁMSKEIÐ

Kirkjukór Hólaneskirkju á Skagaströnd mun standa fyrir gospellnámskeiði nk. laugardag, þann 29. jan. 2005. Kennari og stjórnandi verður að vanda Óskar Einarsson. Þeir sem áhuga hafa á þátttöku eru vinsamlegast beðnir um að skrá sig hjá Ingu í síma 452 2795. Gjald fyrir námskeiðið er kr 2.000 Námskeiðið endar með Gospellmessu í Hólaneskirkju sunnudaginn 30.janúar kl 14.00.

Auglýsing og kynning

Auglýsing og kynning vegna vinnu við matsáætlun fyrir sorpförgun á NV Undanfarin misseri hefur samstarfsnefnd um sorpförgun á NV unnið að því að leita hentugra leiða fyrir sameiginlegt sorpurðunarsvæði fyrir Austur-Húnavatnssýslu og Skagafjörð. Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er slík framkvæmd matsskyld og ber framkvæmdaraðila að kynna “tillögu að matsáætlun” bæði umsagnaraðilum og almenningi. Skilgreining á matsáætlun skv. lögum er eftirfarandi: Áætlun framkvæmdaraðila byggð á tillögu hans um á hvaða þætti framkvæmdarinnar og umhverfis leggja skuli áherslu í matsskýrslu og um kynningu og samráð við gerð matsskýrslu. Fyrir liggja drög að “tillögu að matsáætlun” sem Ómar Bjarki Smárason jarðfræðingur hefur unnið og eru þau til kynningar á eftirfarandi stöðum frá og með 23. janúar til 6. febrúar 2005: Útprentuð eintök liggja frammi: - á skrifstofu sveitarfélagsins Skagafjarðar - á skrifstofu Akrahrepps - á skrifstofu Blönduóssbæjar - á skrifstofu Höfðahrepps Jafnframt er hægt að nálgast drögin á eftirfarandi vefsíðum: - www.blonduos.is - www.skagastrond.is - www.skagafjordur.is Hægt er að koma á framfæri skriflegum athugasemdum, fyrirspurnum og ábendingum vegna “tillögu að matsáætlun” til: Stapi - Jarðfræðistofa Ómar Bjarki Smárason Ármúla 19, 108 Reykjavík eða á netfangið: stapi@xnet.is F.h. samstarfsnefndar um sorpförgun á Norðurlandi vestra Bjarni Maronsson, Skagafirði. Jóna Fanney Friðriksdóttir, Blönduósi Magnús B. Jónsson, Skagaströnd

Bygging Heilsugæslu

Fjárveitingar til byggingar heilsugæslu á Skagaströnd voru samþykktar á alþingi í haust. Um er að ræða nýbyggingu sem tengist við Sæborg, dvalarheimili aldraðra og á hún að rísa við Norðurbraut. Fjárveitingin á að koma verkefninu vel af stað og er stefnt að því að bjóða hana út á síðari hluta ársins. Með þessari framkvæmd næst sá áfangi að heilsugæslan verður á einni hæð og aðgengi allt annað, en í dag er hún á annari hæð og engin lyfta í því húsi.

Bygging sumarhúss

Fyrsta sumarhúsið er að rísa í nýju sumarhúsahverfi við Skagaströnd. Húsið stendur við Hólaberg en gatan sem húsin standa við var nefnd eftir bergjunum sem þau standa við ofan við Vetrarbrautina. Skipulögð hefur verið byggð fyrir 10 hús í þessum áfanga og er Snorraberg ehf að byggja fyrsta húsið. Gert er ráð fyrir því að húsið sé leigt út til almennra nota og ætlunin að það verði tilbúið fyrir sumarið. Húsið er flutt inn í einingum frá Lettlandi og er Trésmiðja Helga Gunnarssonar verktaki við að reisa húsið og innrétta.