20 milljónir í Sjávarlíftæknisetrið á Skagaströnd

Meirihluti fjárlaganefndar leggur til að Sjávarlíftækisetrið á Skagaströnd fái tuttugu milljónir króna úr ríkissjóði á næsta ári en breytingartillögur meirihluta nefndarinnar voru lagðar fyrir Alþingi í dag. Einnig er lagt til að Heimskautagerðið á Raufarhöfn fái tuttugu milljónir króna svo og samvinnuverkefni sem Verið á Sauðárkróki, Matís og Háskólinn á Hólum standa að. Þá er lagt er til að framlag ríkisins til Háskólans á Akureyri hækki um 75 milljónir króna og verði þá tæpar sextán hundruð milljónir og að framlög til Fjölbrautarskóla Norðlands vestra hækki um fimmtán milljónir og verði þá um 340 milljónir króna. Hvalamiðstöðin á Húsavík fær tíu milljónir svo og Gásir í Eyjafirði, lifandi miðaldakaupstaður. Þá fær Landsmót UMFÍ á Akureyri fimmtán milljónir og átta milljónir eru eyrnamerktar svifryksmæli á Akureyri. Dimmuborgarstofa, Spákonuhof á Skagaströnd, Örnefnafélagið Snókur á Siglufirði, fjölnota menningarhús í Grímsey og Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi fá svo fimm milljónir hvert og Jarðskálftasetrið á Kópaskeri fær sex milljónir svo eitthvað sé nefnt. Heimild: ruv.is Höf. rzg Tekið af vefsíðunni www.huni.is

íbúafundur

Íbúafundur verður haldinn í Fellsborg mánudaginn 26. nóvember nk. kl 20.00 Á fundinum mun sveitarstjórn kynna áherslur sínar og stöðu sveitarfélagsins. Að lokinni kynningu á er gert ráð fyrir að þátttakendum verði skipt í hópa sem ræði þá málaflokka sem helst verða til umfjöllunar. Íbúar eru hvattir til að mæta og taka þátt í umræðu um málefni samfélagsins. Sveitarstjóri

BioPol ehf. á Skagaströnd og Veiðimálastofnun skrifa undir samstarfssamning

Undirritaður hefur verið samstarfssamningur milli Veiðimálastofnunar og BioPol ehf Sjávarlíftækniseturs á Skagaströnd um rannsóknir á sviði sjávarlíffræði, fiskavistfræði, auðlindanýtingar, sjávarlíftækni og tengdra sviða. Veiðimálastofnun og BioPol Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd hafa ákveðið að leggja saman krafta sína hvað varðar rannsóknir tengdar hafinu, auðlindum sjávar og ósasvæðum fallvatna. Samstarfssamningur því til staðfestingar var undirritaður mánudaginn 19. nóvember. Meginmarkmið samningsins er að efla með rannsóknasamstarfi, þekkingu og tækniþróun á sviði sjávarlíftækni, sjávarlíffræði, fiskavistfræði og auðlindanýtingar bæði ferskvatns og sjávarstofna. Sérstaklega er í því ljósi horft til rannsókna á strand- og ósasvæðum við Húnaflóa og í Skagafirði. Að undanförnu hafa BioPol ehf og Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar á Sauðárkróki ásamt Háskólanum á Akureyri verið að skilgreina og fjármagna sameiginlega ný rannsóknaverkefni. Rannsóknir á hrognkelsum og mikilvægi ósasvæða fyrir viðkomu fiskseiða í Húnaflóa og Skagafirði fara af stað nú í vor með sameiginlegri aðkomu allra þessara aðila. BioPol ehf. var stofnað í júlí á þessu ári og er markmiðið að stunda rannsóknir á lífríki sjávar, m.a. í Húnaflóa, rannsóknum í líftækni, nýsköpun og markaðssetningu á afurðum líftækni úr sjávarlífverum og fræðsla á þessum sviðum. Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar hefur haft aðsetur í Skagafirði frá 1984 og sinnt rannsóknum á lífríki í ám og vötnum ásamt ráðgjöf um nýtingu fiskistofna. Þá hefur deildin unnið að rannsóknum á lífríki ósasvæða vatnsfalla um land allt undanfarin ár þar sem mætast bæði ferskvatns og sjávartegundir. Eitt stærsta verkefnið á því sviði eru rannsóknir á landnámi og nýtingarmöguleikum nýrrar kolategundar við Ísland, ósakola, sem lifir bæði í sjó og fersku vatni. Samstarfssamningurinn var undirritaður á skrifstofu BioPol ehf á Skagaströnd. Viðstaddir voru starfsfólk Norðurlandsdeildar Veiðimálastofnunar og stjórn BioPol ehf. Samninginn undirrituðu fyrir hönd Veiðmálastofnunar, Sigurður Guðjónsson forstjóri og Bjarni Jónsson deildarstjóri Norðurlandsdeildar en fyrir BioPol ehf. Adolf H. Berndsen, stjórnarformaður, og Halldór G. Ólafsson framkvæmdastjóri. Frekari upplýsingar gefa: Halldór Ólafsson framkvæmdstjóri BioPol ehf S. 452-2977, 8967977 Bjarni Jónsson Deildarstjóri norðurlandsdeildar Veiðimálastofnunar S: 580-6300, 8947479

Næsti fundur hreppsnefndar

FUNDARBOÐ Fundur verður haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar mánudaginn 12. nóvember 2007 á skrifstofu hreppsins kl 800. Dagskrá: Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2007. Bréf: a) Kolbjörns Kværum, Ringerike kommune, 12. október 2007. b) Sigurðar Jóhannssonar fh. Vilko, 17. október 2007. c) Skipulagsstofnunar, 8. október 2007. d) Starfsfólks Landsskrifstofu Sd21, 29. október 2007. e) Sjúkraflutningamanna á Skagaströnd. Fundargerðir: a) Atvinnu- og menningarmálanefndar, 25.10.2007. b) Menningarráðs Norðurlands vestra, 4.10.2007. c) Héraðsnefndar, 3.10.2007. d) Samráðshóps um verkefni héraðsnefndar, 29.10.2007. e) Heilbrigðisnefndar Nl. vestra, 25.10.2007. f) Stjórnar Sambands ísl. sveitarfél. 28.09.2007. g) Stjórnar Sambands ísl. sveitarfél. 19.10.2007. Önnur mál Sveitarstjóri

BioPol ehf. á Skagaströnd semur við Skota

Fréttatilkynning 6. nóvember 2007 Samstarf milli Íslendinga og Skota í sjávarlíftækni BioPol ehf. á Skagaströnd semur við Skota Undirrituð hefur verið viljayfirlýsing milli Íslendinga og Skota um menntun, vísindi og rannsóknir í sjávarlíftækni. Að samningnum standa sjávarlíftæknifyrirtækið BioPol ehf. á Skagaströnd, Háskólinn á Akureyri og The Scottish Association for Marine Science. Búist er við miklum árangri af samstarfi BioPol ehf, Háskólans á Akureyri og The Scottish Association for Marine Science, en viljayfirlýsing um margþætt samstarf var undirrituð á dögunum. Samkvæmt yfirlýsingunni er meðal annars ætlunin að stunda sameiginlegar rannsóknir, skiptast á starfsfólki, rannsóknargögnum og öðrum upplýsingum. Þá verður staðið fyrir styttri akademískum námsleiðum, ýmis konar námskeiðum og fundum. Síðast en ekki síst munu námsmenn eiga þess kost að stunda nám og rannsóknir hjá báðum fyrirtækjum. BioPol ehf. hóf starfsemi í september á þessu ári og er markmiðið að stunda rannsóknir á lífríki sjávar, m.a. í Húnaflóa, rannsóknum í líftækni, nýsköpun og markaðssetningu á líftækniafurðum úr sjávarlífverum og fræðsla á háskólastigi í tengslum við þessar rannsóknir. Strax í upphafi var ákveðið að leita út fyrir landsteinanna að samstarfsaðilum og fljótlega varð The Scottish Association for Marine Science (SAMS) fyrir valinu, en fyrirtækið er staðsett í Oban, litlum bæ á vesturströnd Skotlands. Fyrirtækið er eitt af þeim fyrirtækjum sem hefur hvað lengst lagt fyrir sig rannsóknir í sjávarlífræði. SAMS hefur stundað rannsóknir á landgrunni Skotlands og í Norður-Íshafinu og leggur áherslu á að skoða þær breytingar sem orðið hafa í norðurhöfum. Til viðbótar þessu hafa samtökin boðið upp á háskólanámskeið í haffræði og þjálfað stúdenta í rannsóknaraðferðum. Viljayfirlýsingin var undirrituð í höfuðstöðvum SAMS í Oban í Skotalandi. Viðstaddir voru fulltrúar beggja fyrirtækja, Einar Kr. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, Alp Mehmet breski sendiherrann á Íslandi og Þorsteinn Gunnarsson háskólarektor. Ætlunin er að leita eftir fjármögnum á verkefnum hér á landi, í Skotlandi og hjá Evrópusambandinu. Samstarfsaðilar fyrir hönd Biopol ehf. verður Halldór Ólafsson, framkvæmdastjóri og fyrir Háskólann á Akureyri Hjörleifur Einarsson, prófessor. Gildistími samningsins er fimm ár og er ætlunin að endurskoða hann og framlengja verði góður árangur af samstarfinu. Samninginn undirrituðu fyrir hönd SAMS, Graham Simmield prófessor, fyrir BioPol ehf. Halldór G. Ólafsson framkvæmdastjóri, og fyrir hönd Háskólans á Akureyri Þorsteinn Gunnarsson. Frekari upplýsingar gefur: Halldór Ólafsson framkvæmdastjóri BioPol ehf S. 452-2977 og 896-7977 Mynd: Meðfylgjandi er mynd sem tekin var við undirritun samningsins. Á myndinni eru eftirtaldir, frá vinstri talið: Alp Mehmet, sendiherra Breta á Íslandi, Þorsteinn Gunnarsson, rektor H.A, Graham Shimmield, framkvæmdastjóri SAMS, Halldór G. Ólafsson, framkvæmdastjóri BioPol ehf. og Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra.