Freestyle & funk dansnámskeið.

Freestyle & Funk dansnámskeið með hinni landsþekktu Yesmine Olsson var haldið á Skagaströnd 27. og 28. september s.l. 27 nemendur tóku þátt í námskeiðinu á aldrinum 6 til 16 ára. Yesmine kenndi í 3 hópum 2 tíma hvorn daginn. Lauk námskeiðinu svo með sýningu þar sem foreldrar og aðrir gestir komu að horfa á. Það var gaman að sjá hvað krakkarnir lærðu mikið á aðeins tveimur dögum hjá Yesmine. Í viðtali við Yesmine kom fram að hún hefur ekki kennt jafnungum krökkum áður en taldi að þeir sem komu á námskeiðið og hafa verið að æfa samkvæmis- og línudans séu mjög fljótir að læra freestyle dans. Dansdeild Umf Fram.

Málverkasýning Davíðs

Davíð Örn Halldórsson hélt einkasýningu á málverkum sínum á Skagaströnd í ágústmánuði. Sýningin opnaði um verslunarmannahelgi og var opin meira og minna allan ágústmánuð. Davíð útskrifaðist úr Listaháskólanum vorið 2002 og vakti lokaverkefni hans þar talsverða athygli þar sem hann málaði myndir á fermingarkommóður. Davíð segist mikið mála á húsgögn en þó aðallega á allskonar tréplötur. Honum finnst hins vegar sérstaklega áhugavert að mála á hluti sem aðrir eru hættir að nota og hann ýmist finnur eða fær gefins. Sama gildir að hluta til um málninguna sem hann notar. Iðnaðarmálning sem liggur í afgöngum er honum fyrirtaks úrvinnsluefni og hann leggur sérstaklega upp úr því að endurnýta eða fullnýta efni. Honum finnst ekki ástæða til að bæta endalaust á ruslahauga heimsins heldur þurfi að nýta efnin og gera þau að listmunum eða nytjahlutum. Davíð fluttist til Skagastrandar haustið 2002 með kærustunni Tinnu Guðmundsdóttur sem gerðist kennari á staðnum. Hann fékk aðstöðu í gömlu “Sigga-búðinni” Borg gegn því að hann hreinsaði til í húsinu. Þegar hann opnaði sýninguna fannst honum tilvalið að nota hugtakið Gallerí Borg um sýningarstaðinn. Í sýningarskrá segir Pétur Már Gunnarsson í umsögn sinni: “Fyrstu myndir Davíðs sem tala má um sem fullunnin verk, u.þ.b. 15 ára gömul, eru alveg eins og nýju verkin hans og öll þar á milli. Frá fyrsta striki til þess síðasta hefur hann teiknað upp hluti í absúrd samhengi og unnið þar til þessir hlutir og fletir smella saman í heila mynd. Eins og sjá má á þessari sýningu. Davíð er heill í list sinni og lætur ekki vitsmunadaðrið í abstraktinu villa sér sýn eða hið fígúratíva hlutbinda sig á klafa, heldur vinnur hann jafnt með þessa tvo póla. Yfirleitt innan sömu myndar og gerir þeim slík skil með hliðsjón af listasögunni að til dæmis Philip Guston virðist ekki alveg haf vitað hvað hann var að gera.” Í haust heldur Davíð til Noregs því hann hefur fengið styrk til að vinna þar á tréverkstæði. Hann hefur þó ekki alveg sagt skilið við Skagaströnd því kærastan er enn að vinna þar sem kennari. Davíð segist vera ánægður með sýninguna og hann hafi selt nokkrar myndir.

Bubbi í Fellsborg - 1000 kossa nótt.

Bubbi Mortens hóf tónleikaferð sína, undir nafninu 1000 kossa nótt, í Fellsborg á Skagaströnd mánudaginn 15. september. Tónleikarnir voru ósviknir Bubba tónleikar. Hann mætti til leiks í góðu formi afslappaður en kraftmikill. Lögin sem hann kynnti af nýja diskinum "1000 kossa nótt" voru áhugaverð, kannski ekki bylting en góðir fulltrúar í lagasafni meistarans. Á tónleikunum tók hann auðvitað nokkur af gömlu góðu lögunum og skilaði þeim af sama krafti og áður. Stál og hnífur var enn merki hans þótt margt væri mýkra í bland. Á milli laga ræddi hann um lífið og tilveruna, flutti hvatningu um heilbrigt líferni, talaði um hvað við eigum frábært land og benti á nokkra veikleika í sínu eigin fari sem áheyrendur könnuðust greinilega við í eigin ranni. Tónleikarnir voru sem sagt mjög vel heppnaðir og sýndu að Bubbi er hvergi að gefa eftir sem tónlistarmaður nema síður sé. Áhorfendur fögnuðu honum ákaft í lok tónleikanna og tvíklöppuðu hann á svið. Sem sagt góðir tónleikar hjá Bubba.

Opnun Námsstofu

Laugardagninn 6. september sl. var Námsstofan á Skagaströnd opnuð formlega. Námsstofan er til húsa að Mánabraut 3 og hefur verið sett upp aðstaða þar fyrir fólk til að stunda fjarnám. Í Námsstofunni er boðið upp á aðgang að öflugum tölvum með góðri nettengingu en einnig aðstöðu til að lestrar. Við opnun Námsstofunnar komu margir til að skoða aðstöðuna og 11 manns skráðu sig til afnota af stofunni. Adolf H. Berndsen, oddviti afhenti Hjálfríði Guðjónsdóttur stofuna formlega, en hún hefur verið ráðin til að annast leiðsögn og stuðning við þá sem þar stunda nám.

Starfsfólk Barnabóls á Haustþingi

Haustþing leik og grunnskóla á Norðurlandi-vestra var haldið á Blönduósi, föstudaginn 22. ágúst síðastliðinn. Þetta er í fyrsta sinn sem haldið er sameiginlegt haustþing leikskóla og grunnskóla á Norðurlandi vestra. Í kring um 250 manns sóttu þingið. Finnbogi Sigurðsson formaður Félags grunnskólakennara og Björg Bjarnadóttir formaður Félags leikskólakennara fluttu ávörp. Lýstu þau ánægju sinni með sameiginlegt haustþing grunn- og leikskólanna á Norðurlandi vestra Leikskólastarfsfólkið hlýddi síðan á fyrirlestra hjá Guðjóni Ólafssyni sérkennslufræðingi og skólamálstóra í Austur- Húnavatnssýslu um hegðun og aga og hjá Antoni Bjarnasyni kennara um gildi hreyfingar Fimm námskeið voru í boði sem starfsfólk leikskóla gat valið um; Hagnýtt námskeið um aðalþætti í tónlistaruppeldi ungra barna, kennari Robert Faukhner Listsmiðja þar sem unnið var í anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar, en hún byggir á mikilvægi þess að virkja skynfæri barnanna og okkar sjálfra í gegnum leik og skapandi starf., Arna Guðný Valsdóttir fyrrverandi kennari í leikrænni tjáningu við Háskólann á Akureyri. Borghildur Blöndal kennari fjallaði um mataræði barna. Anna Gilsdóttir hjúkrunarfræðingur, stiklaði á stóru um grunnþætti í yoga fyrir börn á leikskólaaldri, Myndlist hjá Ólínu Geirsdóttur, litaæfing þar sem unnið var með blöndun lita þar sem ímyndunaraflið og hugmyndaflugið fékk að njóta sín. Aðrir fyrirlestrar voru í boði fyrir grunnskólakennarana; stærðfræði, lestrarkennsla í 1.-4. bekk, heimspeki fyrir börn, náttúrufræði, og margt fleira. Rauði Kross Íslands, Námsgagnastofnun og fleiri voru í anddyri Félagsheimilisins með kynningu á efni og vörum sem tengjast skólastarfinu. Fram kom eftir þingið að margir hefðu viljað sjá lengri sameiginlega dagskrá en vonandi er þetta bara byrjunin á farsælu starfi sem eflir þekkingu og styrkir samstafið á milli þessara nátengdu skólastiga. Þinginu lauk svo með hátíðarkvöldverði, skemmtidagskrá og dansleik í Félagsheimilinu á Blönduósi. Helga Bergsdóttir leikskólastjóri

Námsstofa Skagastrandar

“Mennt er máttur” Námsstofa Skagastrandar er metnaðarfullt verkefni sem sveitarstjórn Höfðahrepps hefur ákveðið að hrinda í framkvæmd. Námsstofan verður til húsa að Mánabraut 3 á Skagaströnd. Þessa dagana er unnið hörðum höndum að undirbúningi og ætlunin er að opna Námsstofuna formlega þann 6. september næstkomandi kl. 14:00. Allir bæjarbúar og þeir sem hafa áhuga á skólamálum eru hjartanlega velkomir. Markmiðin með starfsemi Námsstofu eru að hvetja og auðvelda bæjarbúum að afla sér aukinnar menntunar, hvort sem um er að ræða starfsmenntun eða einstök námskeið. Þessu markmiði hyggjumst við ná með því m.a. að veita einstaklingum námsaðstöðu og námsaðstoð auk þess að kynna þá námsmöguleika sem í boði eru. Það er von okkar að Námsstofan verði miðstöð fjar- og endurmenntunar á svæðinu. Námstofan er ekki skóli. Heldur miðstöð allra þeirra sem stunda fjarnám, sama við hvaða skóla. Staður til að læra, fá aðstoð og upplýsingar og síðast en ekki síst staður til að hitta aðra sem eru í fjarnámi. Námsstofan er því opin öllum sem eru í fjarnámi og þeim sem vilja kynna sér nám og námsmöguleika. Á Námsstofu verður öll aðstaða til fjarnáms: • Nettengdar tölvur • Góð vinnuaðstaða • Upplýsingar um nám og námskeið • Kennari til aðstoðar við námið. Þeir sem hyggjast nýta sér vinnuaðstöðu og búnað Námsstofu fá lykil sem veitir þeim aðgang að húsnæðinu hvenær sem þeim hentar. Kennari verður á staðnum á eftirfarandi tímum: Á þriðjudögum kl. 20:00 – 22:00 Á miðvikudögum kl. 17:00 – 19:00 Á fimmtudögum kl. 10:00- 12:00 og 14:00 – 17:00 Allar nánari upplýsingar fást hjá umsjónarmanni Námsstofu, Hjálmfríði Guðjónsdóttur í símum 4522747/8916170 eða með því að senda tölvupóst á netfangið: --- namsstofa@skagastrond.is ---- Fyrir hönd Námsstofu Skagastrandar Hjálmfríður Guðjónsdóttir