Göngur og réttir

Gangnaseðill í Spákonufellsborg. Fyrri haustgöngur fara fram föstudaginn 9. september 2016. Seinni haustgöngur fara fram föstudaginn 16.september 2016. Eftirleitir verða 23.september 2016. Gangnaforingi er Jón Heiðar Jónsson Réttarstjóri í báðum réttum er Hrönn Árnadóttir Farið fram Hrafndal og fram í Ármót, vestur Brandaskarð með hreppagirðingu að norðan. Spákonufellsborg að sunnanverðu að Hrafná að Fellsrétt. Undanskilin er skógræktargirðing. Í borgina leggi eftirtaldir til menn: Fyrri göngur Seinni göngur Jón Heiðar Jónsson 2 1 Hallgrímur Hjaltason 2 2 Magnús Guðmannsson 1 1 Guðjón Ingimarsson 1 Jóhann Ásgeirsson 1 1 Vignir Sveinsson 1 1 Rúnar og Hrönn 1 1 Árni Halldór 1 1 Í eftirleit fara fjórir menn. Þær annast Jón Heiðar Jónsson. Með vísan til 20. greinar fjallskilareglugerðar „Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega fjórum dögum áður en fjallskilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim“ Að öðru leyti en hér greinir fer um skyldur og réttindi manna eftir fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu. Fjallskilanefnd Skagabyggðar, Skagabúð 30.ágúst 2016 FJALLSKILABOÐ Skagamanna Fjallskilanefnd Skagabyggðar hefur ákveðið að hinar venjulegu haustgöngur árið 2016 skuli fara fram laugardaginn 10. sept. en þær síðari laugardaginn 17. sept. sé gott leitarveður en annars næsta leitarfæran dag þar á eftir. Í fyrri göngum skal smala sauðfé úr afrétt og heimahögum eftir venju, en í síðari göngum bæði sauðfé og hrossum. Skal fénaður allur rekinn til Fossárréttar og dreginn þar sundur undir stjórn réttarstjóra sem verði í báðum réttum Vignir Sveinsson. Útheiðargöngur Norðan frá og þar fram sem sýslumörk ráða fram um Höfðavötn. Að vestan með sjó fram að Fossá að undanskildum afgirtum svæðum eftir venju. Í fyrri og síðari göngur leggi þessir til menn: Félagsbúið Víkum 1 mann Sigurlaug Tjörn 1 mann Vignir Höfnum 4 menn Baldvin Tjörn 2 menn Árni Króksseli 1 mann Félagsbúið Víkum leggi til ökutæki að Skjaldbreið til að flytja latrækar kindur til réttar. Gangnaforingi í báðum göngum verði Vignir Sveinsson. Miðheiðargöngur Auk hefðbundinna gangna í Miðheiðinni smali gangnamenn þar, land Skagstrendinga frá Greiðir á Refshala austur um Þverfell á sýslumörk og út um Hraunvatn. Í fyrri og síðari göngur leggi þessir til menn: Steinar Steinnýjarstöðum 3 menn Rafn Örlygsstöðum 3 menn Gangnaforingi í báðum göngum verði Steinar Kristjánsson. Fjallagöngur Úr Brandaskarði vestan fjalla meðfram girðingum eftir venju norður um Moldás. Austan fjalla verði smalað úr Brandaskarði eftir venju norður um Moldás. Einnig smali fjallamenn land Skagstrendinga fyrir neðan Stallabrúnir niður í dalbotn. Í fyrri göngur leggi þessir til menn: Jens Brandaskarði 1 mann Steingrímur og Elín Kurfi 1 mann Jónatan Bakka 1 mann Hallgrímur Skeggjastöðum 3 menn Guðjón Hofi 4 menn Ingimar Gísli Hofi 1 mann Í síðari göngum smali sömu menn. Gangnaforingi í báðum göngum verði Guðjón Ingimarsson. Ásagöngur Frá Hofsá að sunnan ofan girðinga út Brekku og Króksbjarg að Fossá en að framan samsíða fjallamönnum til Fossárréttar. Í fyrri og síðari göngur leggi þessir til menn: Ingimar Gísli 1 mann Steingrímur og Elín Kurfi 2 menn Hallgrímur Skeggjastöðum 2 menn Gangnaforingi í báðum göngum verði Steingrímur Benediktsson Kurfi. Selnesrétt Í fyrri og seinni Selnesrétt hirði fyrir Skagabyggð Steinn Rögnvaldsson Hrauni. Fellsrétt Í fyrri og seinni Fellsrétt hirði fyrir Skagabyggð Guðjón Ingimarsson Hofi. Kjalarlandsrétt Í fyrri og seinni Kjalarlandsrétt hirði fyrir fjallskiladeild Skagamanna Magnús á Vindhæli. Skrapatungurétt Í fyrri og síðari Skrapatungurétt hirði fyrir fjallskiladeild Skagamanna, Magnús á Vindhæli og komi hann sauðfé og hrossum til réttra viðtakenda. Eftirleit Laugardaginn 24. sept. fari fram eftirleit. Í útheiðinni skal þá smala frá Selvatni að norðan um Selfell, austur um sýslumörk fram að Höfðavötnum. Að vestan um Svínafell og Stóru-Skjaldbreið. Þessir leggi til menn: Baldvin Tjörn 1 mann Árni Króksseli 1 mann Vignir Höfnum 3 menn Leitarstjóri verði Vignir Sveinsson. Smalað verður sama landsvæði og í fyrri göngum. Í Miðheiðina leggi þessir til menn: Rafn Örlygsstöðum 2 menn Steinar Steinnýjarstöðum 2 menn Steinar verði leitarstjóri. Þennan sama dag smali fjöllin úr Brandaskarði norður fyrir Öxl þessir menn: Steingrímur og Elín Kurfi 1 mann Guðjón Hofi 2 menn Hallgrímur Skeggjastöðum 2 menn Ingimar Gísli 1 mann Hallgrímur verði leitarstjóri. Guðjón á Hofi leggi til ökutæki að Langavatni í báðum göngum til að flytja latrækar kindur til réttar. Fjárskil fara fram á Tjörn mánudaginn 3.október Baldvin á Tjörn hirði fyrir Skagabyggð á fjárskilum Skeflunga. Innansveitarfé sem finnst í eftirleit og við smölun heimalanda gangi til réttra umráðamanna en utansveitarfé verði komið til Baldvins á Tjörn ef það er af Skaganum austanverðum en annars til Guðjóns á Hofi. Ætlast er til að umráðamenn landa hreinsi lönd sín af ókunnugum fénaði fyrir seinni réttir og fjárskil og komi þeim fénaði til Fossárréttar eða þá til Baldvins eða Guðjóns eftir því sem við á. Komi ókunnugur fénaður fyrir á öðrum tímum eiga umráðamenn landa að ráðstafa þeim fénaði í samráði við eigendur fjárins. Ekki er gert ráð fyrir að fénaður verði látinn í réttarhólfið eftir réttir. Marklýsingu í Fossárrétt og á fjárskilum annist Hallgrímur Hjaltason og Guðjón Ingimarsson. Gangnaforingjar eru minntir á að gæta þess vandlega að sjúkar kindur séu einangraðar svo fljótt sem við verður komið. Skal fjallskilastjóri sjá um að þær verði skoðaðar af dýralækni sé talin þörf á því. Gangnaforingjar hafi samráð um tímasetningar milli gangnaflokka svo fénaður renni ekki inn á smalað land. Einnig eru gangnaforingar hvattir til að hafa samráð um talstöðvarrásir á milli svæða. Með vísan til 20 greinar fjallskilareglugerðar „Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega fjórum dögum áður en fjallskilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim“. Með vísan til 10 greinar fjallskilareglugerðar heimilar fjallskilastjórn smölun ógirtra heimalanda fyrir sitt leiti allt að 10 dögum fyrir göngur svo menn geti nýtt sér slátrun vegna hærra afurðaverðs, og til að létta á smalamennsku. Úrtíningur sem úr slíkum smölunum kemur, sem ekki er sóttur af eigendum, skal settur í nátthaga við réttir sveitarfélagsins, ellegar aftur á afrétt. Að öðru leyti en hér greinir fer um skyldur og réttindi manna eftir fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009. Fjallskilastjóri er Baldvin Sveinsson. Kind er ein eining en hross er 5 einingar Gjald á einingu er 265 kr. Gangnadagsverk er 8.500 kr. Fjallskilanefnd Skagabyggðar Skagabúð 30.ágúst 2016 Gangnaseðill Vindhælinga Fjallskilanefnd Skagabyggðar hefur ákveðið að hinar venjulegu haustgöngur skuli fara fram haustið 2016 eftir því sem greinir í gangnaseðli þessum. Fyrri göngur fari fram laugardaginn 10. sept. Síðari göngur fari fram laugardaginn 17. sept. að undanskildu Hvammshlíðarlandi, Lækjum, Mjóadal og Urðum sem verði smalað föstudaginn 16. sept. Laugardaginn 24. september fari fram eftirleit. Verði slæmt leitarveður þessa daga verði smalað næsta leitarfæran dag þar á eftir. Í fyrri göngum skal smalað sauðfé úr afrétti og heimalöndum eftir venju en í síðari göngum bæði sauðfé og hrossum. Fyrri Skrapatungurétt verður sunnudaginn 11. sept. en síðari rétt verður sunnudaginn 18. september. Fyrri Kjalarlandsrétt verður laugardaginn 10. sept. og síðari laugardaginn 17. sept. Núps-, Mánaskálar-, Balaskarðs-, og Skrapatungulönd, Mjóidalur og Urðir verði smalað af eftirtöldum mönnum og fénaði komið til Skrapatunguréttar: Fyrri göngur Seinni göngur Eftirleit Magnús Syðra-Hóli 5 5 2 Ólafur Höskuldsstöðum 3 2 Kolbrún Mánaskál 1 1 1 Gangnastjóri verður Magnús Björnsson. Hvammshlíðarland og Læki smali eftirtaldir menn og komi fénaði til Skrapatunguréttar: Fyrri göngur Seinni göngur Eftirleit Bragi Þverá 1 1 1 Stefán Njálsstöðum 3 3 2 Skarphéðinn Neðstabæ 2 2 Soffía Líndal Eggertsdóttir 1 1 Caroline Kerstin Mende 1 1 Gangnastjóri verður Stefán Berndssen. Eftirtaldir menn smali: Fé frá Pokafelli um Vaglabungur og svæðið milli Norðurár og Hallár og reki fénað að Kjalarlandsrétt. Fé úr Norðurárdal smalist í hólf við Neðstabæ. Síðan verður fé úr Dynfjalli og Núpum rekið niður á veg hjá Ytra­ Hóli og út veg til Kjalarlandsréttar. Fyrri göngur Seinni göngur Eftirleit Daníel Syðri-Ey 5 5 3 Stefán Ytri-Ey 1 Jóhann og Erla Kambakoti 4 3 2 Björn Ytra-Hóli 1 2 2 1 Björg Ytra-Hóli 3 1 1 Gangnastjóri verður Daníel Magnússon. Björn Ytra-Hóli hefur umsjón með rekstri eftir vegi frá Ytra Hóli til Kjalarlandsréttar. Björn á Ytra Hóli sjái um að koma fé úr hólfi við Neðstabæ saman við rekstur frá Þverá. Eftirtaldir menn smali frá Sandfelli norður um sýslumörk, að Þverfelli og svæðið milli Hrafnár og Hallár. Fyrri göngur Seinni göngur Eftirleit Magnús Vindhæli 6 6 4 Þröstur Kjalarlandi 2 2 1 Jakob Árbakka 2 1 Stefán Ytri-Ey 1 1 Frá Skagaströnd 4 4 2 Gangnamenn frá Skagaströnd smali frá Greiðir austur á sýslumörk, suður Urðir og Tungufell, austan Hrafnár niður Hrafndal að sunnan, að Kjalarlandsrétt. Magnús Guðmannson leggi til ökutæki á Hallárdal. Gangnastjóri verður Magnús Guðmannsson. Réttarstjóri í fyrri og seinni Kjalarlandsrétt verður Magnús Guðmannsson Vindhæli. Selnesrétt Í fyrri og seinni Selnesrétt hirði fyrir Skagabyggð Steinn Rögnvaldsson Hrauni. Fellsrétt Í Fellsrétt hirði fyrir Skagabyggð Guðjón Ingimarsson Hofi. Fossárrétt Í fyrri og seinni Fossárrétt hirði fyrir fjallskiladeild Vindhælinga Hallgrímur á Skeggjastöðum. Marklýsingarmenn Fyrri rétt Síðari rétt Björn Ytra-Hóli 1 1 Daníel Syðri-Ey 1 Magnús Björnsson 1 ------------------------------------- Innansveitarfé sem finnst í eftirleit og við smölun heimalanda gangi til réttra umráðamanna. Fénaður sem ekki er úr fjallskiladeild Vindhælinga gangi til Skrapatunguréttar og honum verður síðan komið til réttra umráðamanna eftir fyrirmælum fjallskilastjóra. Ætlast er til að umráðamenn landa hreinsi lönd sín af ókunnugum fénaði fyrir seinni réttir og fjárskil og komi þeim fénaði til eigenda eða réttar. Komi ókunnugur fénaður fyrir á öðrum tímum eiga umráðamenn landa að ráðstafa þeim fénaði í samráði við eigendur fjárins. Fjárskil Vindhælinga fara fram mánudaginn 3.október í Skrapatungurétt kl. 13.00 Á fjárskil Enghlíðinga mæti Magnús Guðmannsson fyrir Skagabyggð. Gangnaforingjar eru minntir á að gæta þess vandlega að sjúkar kindur séu einangraðar svo fljótt sem við verður komið. Skal fjallskilastjóri sjá um að þær verði skoðaðar af dýralækni sé talin þörf á því. Gangnaforingjar hafi samráð um tímasetningar milli gangnaflokka svo fénaður renni ekki inn á smalað land. Með vísan til 20. greinar fjallskilareglugerðar „Hafi búfjáreigandi engan hæfan mann til fjallskila og getur eigi útvegað hann, skal hann tilkynna hreppsnefnd eða fjallskilastjóra það skriflega fjórum dögum áður en fjallskilin eiga að vinnast, en þessir aðilar útvega mann eða annað sem vantar, svo sem hesta eða fæði, og borgar þá búfjáreigandi allan kostnað, sem af fjallskilum leiðir, án tillits til mats á þeim“. Með vísan til 10 greinar fjallskilareglugerðar heimilar fjallskilastjórn smölun ógirtra heimalanda fyrir sitt leiti allt að 10 dögum fyrir göngur svo menn geti nýtt sér slátrun vegna hærra afurðaverðs, og til að létta á smalamennsku. Úrtíningur sem úr slíkum smölunum kemur,sem ekki er sóttur af eigendum, skal settur í nátthaga við réttir sveitarfélagsins, ellegar aftur á afrétt. Að öðru leyti en hér greinir fer um skyldur og réttindi manna eftir fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/2009. Fjallskilastjóri er Magnús Guðmannsson. Kind er ein eining en hross er 5 einingar. Gjald á einingu er 265 kr. Gangnadagsverk er 8.500 kr. Fjallskilanefnd Skagabyggðar Skagabúð 30. ágúst 2016.

Frá hitaveitu RARIK:

Viðskiptavinir hitaveitu á Blönduósi, Skagaströnd, Húnavatnshreppi og í Skagabyggð ! Verið er að taka í notkun nýjan afloftunartank að Reykjum. Búast má við lofti í lögnum hitaveitunnar af þessum sökum í dag 24. ágúst. Með kveðju

Næsti fundur sveitarstjórnar

FUNDARBOÐ Fundur verður haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar fimmtudaginn 25. ágúst 2016 kl 0800 á skrifstofu sveitarfélagsins. Dagskrá: 1. Fjármál a. Yfirlit yfir rekstur fyristu 6 mánuði ársins b. Viðaukar við fjárhagsáætlun 2016 2. Grunnskóli a. Samningur um skólamáltíðir b. Bréf Velferðarvaktarinnar 3. Sala íbúðar að Suðurvegi 4 4. Skagginn 2016, dagskrá 5. Umsögn um rekstrarleyfi til sölu gistingar 6. Bréf: a. SSNV, dags. 15. ágúst 2016 b. Vegagerðarinnar, dags. 15. ágúst 2016 c. Bændasamtaka Íslands, dags. 9. ágúst 2016 d. Mennta- og menningarmálaráðuneytis, dags. 2. ágúst 2016 e. Íbúðalánasjóðs, dags. 13. júlí 2016 f. Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 28. júní 2016 g. Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 7. júlí 2016 h. Þjóðskrár Íslands, dags. 14. júní 2016 i. Skipulagsstofnunar, dags. 16. júní 2016 j. Innanríkisráðuneytis, dags. 24. júní 2016 7. Fundargerðir: a. Fræðslunefndar, 28.06.2016 b. Stjórnar Byggðasamlags um atvinnu og menningarmál, 9.06.2016 c. Stjórnar Félags- og skólaþjónustu, 23.06.2016 d. Stjórnar Félags- og skólaþjónustu, 30.06.2016 e. Stjórnar Félags- og skólaþjónustu, 8.07.2016 f. Stjórnar SSNV, 15.06.2016 g. Stjórnar SSNV, 9.08.2016 h. Stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 4.08.2016 i. Stjórnar Hafnasambands Íslands, 16.08.2016 j. Stjórnar Sambands ísl sveitarfélaga, 24.06.2016 8. Önnur mál Sveitarstjóri

Dagskrá Skaggans 2016

Bæjarhátíðin Skagginn 2016 verður haldin helgina 26.-28. ágúst. Dagskrá hátíðarinnar er hér á heimasíðunni. Tómstunda og menningarmálanefnd

Frá Tónlistarskóla A-Hún

Tónlistarskólinn mun hefja kennslu frá 5. september. Enn eru laus pláss. Innritun fer fram sem hér segir: Við skólasetningu á Húnavöllum, miðvikudaginn 24. ágúst Blönduósi að Húnabraut 26, fimmtudaginn 25. ágúst frá kl: 16 – 18 Skagaströnd að Bogabraut 10, fimmtudaginn 25. ágúst frá kl: 16 – 18 Einnig mun verða hægt að sækja um á heimasíðu skólans, slóðin er tonhun.is Allir velkomnir Skólastjóri

Norðurlands Jakinn 25.- 27. ágúst

Keppni sterkustu manna landsins fer fram 25. til 27. Ágúst. Fimmtudagur 25 Ágúst Kl 12 Hvammstangi, Öxullyfta við Selasetrið Kl 17 Blönduós, Réttstöðulyfta við Blönduskóla Föstudagur 26 Ágúst Kl 12 Dalvík, Kútakast yfir vegg fyrir ofan Berg Kl 17 Húsavík, Uxaganga Hafnarsvæði Laugardagur 27 Ágúst Kl 12 Sauðárkrókur, Atlas steinn tjaldsvæðinu á Nöfunum Kl 16 Skagaströnd, Keflisglíma á útisviði Hólanesi

Laus staða í Höfðaskóla

Við Höfðaskóla er laus staða starfsmanns í Frístund. Vinnutími er frá kl. 12:30 til 16:00. Upplýsingar um starfið veitir skólastjóri í síma 8624950. Skólastjóri

Skólasetning Höfðaskóla

Skólasetning Höfðaskóla verður í Hólaneskirkju miðvikudaginn 24. ágúst n.k. og hefst kl. 10. Eftir formlega skólasetningu fara nemendur með umsjónarkennurum í sínar stofur og fá þar stundatöflur sínar. Kennsla hefst skv. stundaskrá (sund) fimmtudaginn 25. ágúst. Nánari upplýsingar á skólasetningu. Skólastjórnendur.

Nes listamiðstöð í fréttum í Ástralíu

ST NORBERT College visual arts students consider themselves lucky to have artist Amanda Marsh as their teacher. Þannig hefst frétt í Canning Times í Ástralíu sem segir frá því að listakennarinn Amanda Marsh muni dvelja í Nes listamiðstöð á Skagaströnd í janúar 2017. Þar kemur einnig fram að Amanda Marsh sé ekki einungis listkennari í St Norbert heldur margverðlaunaður listamaður. Fréttina í heild má lesa hér: http://www.communitynews.com.au/canning-times/news/st-norbert-art-teacher-to-take-residence-in-iceland/