Atvinnuuppbygging í A-Hún

Útgefin hefur verið greinargerð nefndar um atvinnumál í A-Hún. Greinargerð þessi um atvinnuuppbyggingu í Austur-Húnavatnssýslu byggist á þingsályktun Alþingis frá 15. janúar 2014 um átak stjórnvalda og sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu til atvinnuuppbyggingar. Þingsályktunin hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að koma á samstilltu átaki stjórnvalda og sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu um eflingu atvinnulífs og sköpun nýrra starfa á Norðurlandi vestra með nýtingu raforku sem framleidd er í Blönduvirkjun. Markmiðið með átakinu er að efla samkeppnishæfni svæðisins og undirbúa það fyrir þá uppbyggingu sem fylgir orkunýtingu Blönduvirkjunar og jafnframt vinna að markaðssetningu svæðisins sem iðnaðarkosts, svo sem fyrir gagnaver.“ Á grundvelli ályktunarinnar var skipuð verkefnisstjórn með fulltrúum sveitarfélaganna fjögurra í Austur-Húnavatnsýslu og atvinnuvega- og nýsköpunar-ráðuneytis. Verkefnisstjórnin er þannig skipuð: Arnar Þór Sævarsson, sveitarstjóri Blönduósbæjar, formaður verkefnisstjórnar, Adolf H. Berndsen, oddviti Sveitarfélagsins Skagastrandar, Dagný Rósa Úlfarsdóttir, varaoddviti Skagabyggðar, Sigrún Hauksdóttir, varaoddviti Húnavatnshrepps, Sveinn Þorgrímsson, yfirverkfræðingur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Greinargerðin er unnin af verkefnisstjórninni í samvinnu við Snorra Björn Sigurðsson, starfsmann Byggðastofnunar og Ingiberg Guðmundsson, starfsmann Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Tilgangur greinargerðarinnar er að gefa yfirlit um stöðu atvinnumála og mannlífs í Austur-Húnavatnssýslu, tengsl þess við raforkuframleiðslu í héraðinu og draga ályktanir sem nýst geta til að efla atvinnu og styrkja byggðina. Greinargerðin gegnir einnig því hlutverki að hafa tiltækar grunnupplýsingar sem nýst geta við gerð kynningarefnis fyrir fjárfesta og aðra þá sem stofna vilja til atvinnureksturs í héraðinu. Meginniðurstaða greinargerðarinnar er að fyrirhuguð stækkun Blönduvirkjunar skapar góðar forsendur fyrir nýtingu orku frá virkjuninni í þágu atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýslu. Hagnýting orku í heimahéraði hefur verið viðurkennd meginregla í samskiptum heimamanna og virkjunaraðila seinasta aldarfjórðung. Því verður að telja eðlilegt að öll orka Blönduvirkjunar nýtist í þágu heimamanna. Austur-Húnavatnssýsla er vel í sveit sett og getur boðið fjárfestum kjöraðstæður fyrir atvinnustarfsemi í góðu umhverfi utan virka eldfjallasvæðisins í hæfilegri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Greinargerðina má finna hér

Mynd vikunnar

Guðmundur Jóhannesson kafar. Guðmundur Jóhannesson við köfunarstörf 1961. Á bátnum Ægi eru hjálparmenn hans þeir Kristófer Árnason slöngumaður og Þórbjörn Jónsson í talstöðinni. Guðmundur vann lengi sem kafari, aðallega við hafnargerð, víða um land. Ef grannt er skoðað sést í stórt hjól lengst til vinstri á myndinni. Þessu hjóli var snúið stanslaust meðan Guðmundur var í kafi og með því dælt lofti niður til hans eftir loftslöngunni sem Kristófer var ábyrgur fyrir að ekki flæktist eða á hana kæmi gat. Mikið ábyrgðarstarf var líka að vera á talstöðinni og þurfti að ríkja mikið traust milli kafarans og talstöðvarmannsins. Bátinn Ægi áttu þeir Guðmundur og Þórbjörn saman um tíma.

Aðalfundur Skógræktarfélags Skagastrandar

Aðalfundur Skógrætarfélags Skagastrandar verður haldinn þriðjudaginn 9. júní 2015, kl.20:00 á Borgin Restaurant-Gyllta sal. Venjuleg aðalfundarstörf Verkefni sumarsins Önnur mál Nýir félagar velkomnir, heitt á könnunni stjórnin

Opinn fundur um sóknaráætlun

Opinn fundur Sóknaráætlun Norðurlands vestra Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð, miðvikudaginn 10. júní kl. 17:00. Þann 10. febrúar sl. var skrifað undir samning milli Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) og ríkisins um Sóknaráætlun 2015-2019. Markmið Sóknaráætlunar er m.a. að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun, treysta stoðir menningar og auka samkeppnishæfni landshlutans og landsins alls. Samkvæmt samningi um Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 skal marka stefnu landshlutans í menningarmálum, nýsköpun og atvinnuþróun, uppbyggingu mannauðs og lýðfræðilegri þróun svæðisins. Á fundinum í Menningarhúsinu Miðgarði verður fjallað um stöðu Norðurlands vestra í þessum málaflokkum og síðan unnið í hópum. Fundurinn er öllum opinn og eru íbúar hvattir til að mæta og taka þátt í að móta stefnu og áherslur landshlutans. Á heimasíðu SSNV www.ssnv.is er að finna Samning um sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019. Verið velkomin. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

Íbúafundur um umhverfismál

Íbúafundur um umhverfismál verður haldinn mánudaginn 1. júní nk. kl. 17.30 í félagsheimilinu Fellsborg. Efni fundarins er umhverfismál bæði almennt og með tilliti til Skagastrandar sérstaklega. Kynningar- og umræðuefni á fundinum: Plastmengun í hafi James Kennedy, sérfræðingur hjá BioPol/Hafró Flokkun og endurvinnsla úrgangs Sveinn Hannesson, framkvæmdastjóri Gámaþjónustunnar ehf Umhverfis- og úrgangsmál á Skagaströnd Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri. Sveitarstjóri