Skagstrendingar!!!

Borgarafundur verður haldinn í Fellsborg þriðjudaginn 16. mars nk. kl. 20,00. Á fundinum mun hreppsnefnd m.a. kynna helstu lykiltölur í fjármálum og rekstri sveitarfélagsins. Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins. Hreppsnefnd Höfðahrepps

Sameiginlegur fundur

Hreppsnefnd Höfðahrepps og Bæjarstjórn Blönduóss héldu sameiginlegan fund í Kántrýbæ fimmtudaginn 11. mars sl. Á fundinum var fjallað um ýmis sameiginleg mál en aðalefni fundarins var kynning Wilhelms Steindórssonar verkfræðings á forsendum þess að leggja hitaveitu frá Blönduósi til Skagastrandar. Umræður um hitaveitumálið voru líflegar og margt í skýringum Wilhelms sem vakti áhuga á nánari skoðun á því máli. Samþykkt var að hvor sveitarstjórn skipi tvo fulltrúa til að ræða um framhald málsins og önnur sameiginleg hagsmunamál.

Ný nöfn á hafnarköntum á Skagastrandarhöfn

Hafnarnefnd samþykkti nýlega á fundi sínum að nefna hafnarkantana nýjum nöfnum og bera þeir framvegis nöfnin Útgarður, Sægarður, Ásgarður, Miðgarður, Skúffugarður og Smágarðar sem eru flotbryggjurnar fyrir smábátanna. Unnið er að gerð öryggisplans fyrir höfnina og þótti mikilvægt að fyrir lægi formlega hver væru nöfn bryggjanna og nauðsynlegt að festa nöfnin í sessi. Í framhaldi af þessari ákvörðun verða bryggjurnar merktar í samræmi við þessi nýju nöfn. Þar með falla út nöfn eins og Löndunarbryggja, Bræðslubryggja og Suðurgarður svo einhver séu nefnd af þeim nöfnum sem notuð hafa verið í gegnum tíðina á bryggjunum og einhverjum kann að þykja eftirsjá í.

Sagan um Hans Klaufa

Mánudaginn 1. mars fóru börnin á Barnabóli á leiksýningu í Hólaneskirkju. Stopp leikhópurinn hafði fært söguna um Hans klaufa í leikbúning, sem tók um 30 mínútur í sýningu. Nemendur í Höfðaskóla, 1.-4. bekkur sóttu þessa sýningu líka. Sumir hinna ungu leikhúsgesta höfðu boðið foreldrum sínum með sér. Leiksýningin var í boði Héraðsnefndar, Höfðaskóla og Barnabóls.

Næsti fundur hreppsnefndar

FUNDARBOÐ Fundur verður haldinn í Hreppsnefnd Höfðahrepps fimmtudaginn 4. mars 2004 á skrifstofu hreppsins kl 1600. Dagskrá: 1. Fjárhagsáætlun 2004, síðari umræða 2. Úthlutun byggðakvóta, 3. Bréf: Jökulrósar Grímsdóttur og Sigurjóns Ástmarssonar, dags. 24. feb. 2004. 4. Fundargerðir: a) Hafnarnefndar 10.03.2004. b) Framkvæmdaráðs um svæðisskipulag, 8.01.2004. c) Framkvæmdaráðs um svæðisskipulag, 21.01.2004. d) Framkvæmdaráðs um svæðisskipulag, 28.01.2004. e) Framkvæmdaráðs um svæðisskipulag, 17.02.2004. 5. Önnur mál. Sveitarstjóri

Háskólinn á Hólum fær Hvatningarverðlaunin 2003

Atvinnuþróunarfélag Norðurlands vestra veitti Háskólanum á Hólum Hvatningarverðlaunin 2003. Guðmundur Skarphéðinsson formaður Atvinnuþróunarfélagsins afhenti Skúla Skúlasyni rektor verðlaunin, á Hólum föstudaginn 27. febrúar. Verðalaunagripurinn var að þessu sinni listaverk skorið í tré, eftir Erlend Magnússon listamann, ásamt verðlaunaskjali. Háskólinn á Hólum þykir sérlega vel að verðlaununum kominn en, á heimasíðu skólans er eitt af markmiðum skólans eftirfarandi: “....að efla starfsemi sína á sviði byggðamála í víðum skilningi, með þeim hætti að tengja í ríkara mæli núverandi nám og rannsóknir þessum mikilvæga málaflokki og stefna að því að þjálfa og mennta fólk til að verða frumkvöðlar í nýsköpun og uppbyggingu atvinnu og menningarstarfsemi á landsbyggðinni”. Stjórn Atvinnuþróunarfélags Norðurlands vestra veitir árlega einu fyrirtæki eða stofnun, sem telst hafa skarað framúr hvatningarverðlaun. Markmiðið með þeim er eins og nafnið bendir til að hvetja til nýsköpunar en um leið að vekja athygli á því sem vel er gert á Norðurlandi vestra. Verðlaunin eru nú veitt í fimmta sinn en áður hafa fengið verðlaunin: Síldarminjasafnið á Siglufirði fékk verðlaunin í fyrra fyrir að vera veglegur minnisvarði um merkilegan þátt í atvinnulífi Siglufjarðar og raunar landsins alls. Hestamiðstöðin á Gauksmýri í Húnaþingi vestra fékk verðlaunin fyrir árið 2001 fyrir þann kjark og áræði að byggja upp afþreyingu sem tekið er eftir um allt land. Vesturfarasetrið á Hofsósi fékk hvatningarverðlaunin fyrir árið 2000 enda eitt merkasta fyrirtæki sem starfrækt er á landinu. Kántrýbær á Skagaströnd fékk hvatningarverðlaunin fyrir árið 1999 og var það í fyrsta sinn sem þau voru veitt.

Neyðarlínan 112 tekur við tilkynningum um barnaverndarmál í A-Hún

Samkvæmt barnaverndarlögum er öllum skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar um óviðunandi aðstæður barna. Þessi tilkynningaskylda nær bæði til alls almennings, og svo er sérstök tilkynningaskylda lögð á fólk sem starfar með börnum, t.d. starfsmenn skóla og heilsugæslu, að ógleymdri lögreglunni. Nú hefur barnaverndarnefnd í A- Húnavatnssýslu ákveðið að taka þátt í samstarfi Neyðarlínunnar 112 og flestra barnaverndarnefnda á landinu. Þetta fyrirkomulag sem komið var á að frumkvæði og undir stjórn Barnaverndarstofu auðveldar almenningi að koma nauðsynlegum boðum til barnaverndarnefndar um mál sem nefndinni er skylt að láta sig varða. Þetta nýja fyrirkomulag hefur verið kynnt í blöðum og með auglýsingum undanfarið. Nýja fyrirkomulagið Fólk getur nú fólk hringt í Neyðarlínuna 112 og tilkynnt um óviðunandi aðstæður barna. Starfsmenn 112 meta alvarleika tilkynningarinnar og ákveða á grundvelli slíks mats hvort henni verði komið strax á framfæri til starfsmanns barnaverndarnefndar eða hvort beðið verði til næsta virka dags. Sá sem hringir gefur upp nafn sitt, nafn og dvalarstað barnsins, ástæður tilkynningarinnar og aðrar upplýsingar sem starfsmenn neyðarlínu spyrja um.Starfsmenn Barnaverndarstofu hafa fengið sérstaka þjálfun til að sinna þessu verkefni. Á dagvinnutíma getur fólk eftir sem áður snúið sér beint til starfsmanna barnaverndarnefndar í A- Húnavatnssýslu með tilkynningar, spurningar eða vangaveltur varðandi barnaverndarmál. Starfsmenn á félagsþjónustu A- Húnavatnsssýlu eru Dagný Annasdóttir félagsmálastjóri og Ólöf Birna Björnsdóttir verkefnastjóri. Síminn er 455 4100. Samstarfsstofnanirnar eins og heilsugæslan, skólarnir og lögreglan geta líka haft milliliðalaust samband við starfsmennina eins og verið hefur hingað til. Hvað á tilkynna? Nokkur atriði sem vert er að hafa í huga ef afar, ömmur, frændur, frænkur eða nágrannar, eru að velta því fyrir sér hvort tilkynna eigi um aðstæður barns : • Líkamlega og andlega vanrækslu • Ofbeldi gegn börnum, • Kynferðislega misnotkun • Ung börn skilin eftir gæslulaus • Foreldrar í fíkniefnaneyslu • Hegðun barnsins mjög ábótavant, t.d. afbrot, árásargirni og ofbeldishegðun Áfengis-og vímuefnaneysla unglinga eða barna Við teljum að flestir viti út frá brjóstviti sínu, hvort barn búi við óviðunandi aðstæður, vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, eða hvort ástæða sé til að óttast að barn stefni heilsu sinni eða þroska í hættu með eigin hegðun. Ef við teljum svo vera ber okkur að hafa samband við barnaverndarnefnd sem hefur það að hlutverki, að meta hvort ástæða sé til að hafa afskipti af málinu og tryggja í senn að barnið og foreldrarnir fái nauðsynlega aðstoð. Trúnaður og nafnleynd Starfsmenn Neyðarlínu 112 og starfsmenn barnaverndarnefndar eru bundnir trúnaðarskyldu. Í barnaverndarlögunum er einnig fjallað um nafnleynd þess sem tilkynnir. Almenningur, ættingjar eða aðrir nákomnir, geta óskað nafnleyndar gagnvart öðrum en barnaverndarnefnd. Þá er slík beiðni virt nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Opinberir aðilar t.d. skóli, leikskóli, spítali eða heilbrigðisstofnun, tilkynna í embættis nafni og njóta því ekki nafnleyndar. Dagný Annasdóttir félagsmálastjóri

Myndlistarsýning á Skagaströnd

Myndlistarsýning nemenda í Leikskólanum Barnabóli var formlega opnuð í Landsbanka Íslands á Skagaströnd s.l. föstudag. “Landsbankinn hefur staðið fyrir myndlistasýningum aðallega í Reykjavík og á Akureyri. Nú er komið að yngstu kynslóðinni. Landsbankinn setti af stað í byrjun janúar samvinnuverkefni með nokkrum leikskólum á þeim stöðum sem bankinn er með útibú á Norðurlandi, en það er á Akureyri, Sauðárkróki, Húsavík, Kópaskeri, Raufarhöfn og hér á Skagaströnd“ sagði Gunnlaugur Sigmarsson útbússtjóri við opnun sýningarinnar á föstudaginn, um leið og hann bauð gesti hjartanlega velkoman. Gunnlaugur sagði þema sýningarinnar vera GLEÐI og að Landsbankinn þakkaði öllum þeim sem komu að þessu ánægjulega verkefni kærlega fyrir skemmtilegt samstarf um leið og bankinn hvetti alla til að koma og skoða sýninguna og sjá þessar skemmtilegu myndir. Helga Bergsdóttir leikskólastjóri sagði að starfsfólk Barnabóls hafi tekið vel í þessa hugmynd landsbankamanna, að opna sýningu í bankanum, því eins og allir vita eru fjölmargir listmenn á Barnabóli sem framleiða listaverk í löngum bunum. Það fór smá tími hjá okkur í vangaveltur, um hvernig best væri að framkvæma þetta með börnunum og eins hvernig listaverk við vildum setja á sýninguna. Skoðaðir voru ýmsir möguleikar og gerðar tilraunir með efni og form. Það varð úr að hver hópstjóri valdi ákveðið form eða aðferð sem börnin voru látin vinna með, misflókið allt eftir aldri barnanna. Það voru stoltir listamenn sem mættu með foreldrum sínum til formlegar opnunar sýningarinnar á föstudaginn.

Sleðaferð í Hólabergið

Börnin á Barnabóli fóru með snjóþoturnar sínar upp í brekkurnar í Hólaberginu á föstudaginn var. Eftir margra ára snjóleysi í brekkunum (að minnsta kosti í barnsminninu) var loksins kominn nógur snjór til að renna sér í. Eins og meðfylgjandi myndir bera með sér var ákefðin mikil og börnin skemmtu sér konunglega. Helga Bergsdóttir leikskólastjóri

Þorrablót á Barnabóli

Hið hefðbundna þorrablót Barnabóls var haldið fimmtudaginn 5. febrúar s.l. Undirbúningur blótsins hófst daginn áður með hattagerð en allir útbúa sinn eigin þorrabótshatt (kórónu). Þegar öðrum undirbúningi var lokið söfnuðust allir saman og sungu „Nú er frost á Fróni“ og fleiri lög. Loks var sest að snæðingi en á borðum var; harðfiskur, hangikjöt, lifrapylsa og blóðmör, ný og súr sviðasulta, súrir pungar, hákarl og rúgbrauð. Flestir voru hrifnastir af harðfiskinum og hangikjötinu en margir smökkuðu allar tegundir. Ein stúlkan hámaði í sig lifrapysluna á meðan önnur borðaði mest af hangikjötinu. Sá yngsti borðaði bara allt sem var sett á diskinn hans. Sumir vildu hafa mikið smjör á rúgbrauðinu sínu en aðrir borðuðu bara „mikið“ og drukku djús með. Helga Bergsdóttir leikskólastjóri